TransferWise: poplatky za P2P transakci pod lupou

Statistiky světové banky uvádí, že skrze převody do zahraničí lidé ztratí v průměru okolo 7% z hodnoty transakce. Přesněji, v prvním kvartálu 2018 byl celosvětový průměr 7,13% a v současnosti jsme na hodnotě nového minima – 6,99% (zdroj: remittanceprices.worldbank.org). Pokud tento fakt srovnáme s alternativními možnostmi na bázi peer-to-peer, pak zjistíme, že tradiční cesty nejsou zrovna moc efektivní.

Dnešní článek bude trochu jiný, má za cíl podívat se na P2P transakce z pohledu byznysu a udržitelnosti. K napsání příspěvku mě inspiroval článek Kristo Käärmanna, spoluzakladatele TransferWise – ten na svém blogu poodhalil pár zajímavostí. Například kam putují poplatky z každé transakce a zda je tu prostor pro vyšší efektivitu a zlevňování.

Co jsou peer-to-peer transakce a jak fungují?

Tyto odstavce uvádím pouze pro doplnění problematiky, zkušenější je jistě přeskočí.

Základní princip P2P transakcí je v tom, že nedochází k nevýhodným měnovým konverzím ze strany banky. Pokud uvedu zjednodušený příklad, pak máme 2 uživatele, přičemž jeden žije v Německu a druhý ve Velké Británii. Oba přitom potřebují odeslat platbu o stejné výši do opačné země. Do hry vstoupí prostředník (třeba TransferWise), který má v příslušných zemích zaveden bankovní účet.

Oba uživatelé pošlou svou platbu k prostředníkovi a zaplatí poplatek za běžný převod. Prostředník pak u obou plateb prohodí údaje o konečném příjemci a pošle je znovu jako běžný převod na konečné místo určení. Za to si vezme nízký, předem definovaný poplatek.

Jak fungují P2P platby? Příklad TransferWise.

  • Celá transakce přitom proběhla za středový kurz.
  • Platba ani jednou neopustila mateřskou zemi odesílatelů.
  • Přes hranice putuje pouze informace o konečném příjemci, což je velmi levné.

Více informací o tom, jak funguje TransferWise.

Rozbor poplatku P2P převodu

Pojďme se podívat, co vše je vlastně u takové P2P transakce zpoplatněno, respektive jaké jsou největší náklady společnosti, která se touto činností zabývá. Käärmann uvádí jako modelový příklad převod 2000 liber po jedné z efektivnějších cest. Celkové náklady jsou 80p + 0,4%.

Při současných kurzech uživatel přesouvá 57 400 Kč a celý rozdíl oproti středovému kurzu bude činit 23 + 230 Kč. To je přibližně o 3-5% méně, než v případě SEPA plateb (tam nepřevádíme ani zdaleka za středové kurzy), ale více, než v případě služby Revolut (o tom později).

Takto vypadá rozložení poplatků:

Jaké jsou náklady pro typickou P2P transakci?
Zdroj: kaarmann.com

Přímé náklady (30%)

  • Transakční náklady – tím, že TransferWise využívá služeb lokálních bank jsou mu účtovány poplatky za příchozí a odchozí platby i vedení účtu.
  • Řízení objemu – o pár odstavců výše jsem uvedl jednoduchý příklad P2P transakce. V reálu je však řízení sítě mnohem složitější. Platby proudí skrze více než 1400 cest a na každé z nich musí být dostatek prostředků, aby transakce proběhla včas a v obou směrech. Likvidita celé sítě je klíčová pro správné fungování portálu a na grafu vidíme, že se jedná o nezanedbatelný náklad.

Kapitolou pro sebe je využití karet, které hodnotu za přímé náklady zdvojnásobují.

Náklady na platbu kartou.
Zdroj: kaarmann.com

Pokud se budeme bavit o snížení přímých nákladů, podle Käärmanna je cestou mít účet u více lokálních bank. TransferWise to tak údajně dělá, protože díky konkurenci si mohou vyjednat levnější transakční poplatky. Navíc je pro ně výhodné mít alternativy ve stejné zemi v případě selhání jedné z bank.

Náklady na údržbu (20%)

  • Podpora uživatelům – portál v současnosti využívá přes 3 miliony uživatelů a 60 000 z nich potřebuje každý měsíc podporu.
  • Onboarding  materiály pro lepší pochopení služby, marketing, nápověda, tutorialy, newslettery. Vše, co je potřeba od první interakce po „výchovu“ ostříleného uživatele.

Výzvou do budoucna je vytvořit co nejpochopitelnější a nejjednodušší rozhraní, tak aby vzniklo co nejméně dotazů. Zajímavé by také mohlo být zavedení chat bota, který bude tvořit mezičlánek na odfiltrování nejčastějších dotazů, ještě než se člověk dostane k živé podpoře.

Investice (50%)

  • Investice – Na nejefektivnějších platebních trasách investuje TransferWise až 50% z poplatků zpět do své služby. Část investic tvoří režijní náklady a rezerva.

Käärmann zdůrazňuje, že poměr růstu zaměstnanců vzhledem k uživatelské základně neustále klesá. Každý další uživatel, který do sítě vstoupí se tak podílí na snížení procentuálních nákladů. Z předchozí grafu vidíme, že je tu vůbec největší prostor pro snížení nákladů a toho bude dosaženo postupně, jak bude síť více a více růst. Důležitým prvkem bude také další vývoj služby tak, aby byla co nejvíce automatizovaná.

TransferWise a Revolut – když dva dělají totéž, není to totéž

TransferWise a Revolut karta.

Každý z uvedených portálů funguje na odlišném principu.

  • TransferWise se snaží nalézt co nejlevnější řešení pro každou z více, než 1400 cest, kterou obsluhuje. Ke každé z těchto cest portál přistupuje samostatně, výhodnější cesty zpravidla nedotují ty méně výhodné.
  • Revolut nabízí platby zdarma a náklady na tuto službu se snaží kompenzovat jinde a jinak. Například členstvím s dalšími výhodami nebo portfoliem dalších služeb. A co je důležité, nejedná se o P2P síť.

Z pohledu uživatele jsem neskonale vděčný za službu zdarma. Z pohledu podnikatelského je paradoxní, že subjekt, který svou klíčovou službu mnohem více inovuje je na tom z hlediska poplatků hůře, než fintech společnost, pro kterou jsou převody zdarma součástí mixu dalších zpoplatněných služeb, resp. členství. Nemluvě o skutečné efektivitě samotných transakcí, která může být u Revolut o kus nižší.

Jak to bude s poplatky dále ukáže čas.

TransferWise půjde s cenou v čase patrně postupně dolů, což bylo vidět i na nedávných poklesech poplatků pro CZK a dalších 9 měn na celkově 460 trasách (viz níže, 10.6. 2018). Revolut už může cenu pouze držet nebo zvednout, v současnosti je však pro služba „zdarma“ výhodná i z hlediska akvizice nových uživatelů.

TransferWise a změna poplatků.
Nedávné price-dropy. Informace pro CZK –> všechny měny – blog TransferWise. Pro EUR –> všechny měny je to tady.

Regulace

Není pochyb o tom, že stávající služby si získávají velkou oblíbenost uživatelů z celého světa a přitom fungují dobře v číslech. Nebezpečí celého fintech i P2P segmentu však spočívá v nejrůznějších způsobech regulace. Toto riziko lze dopředu jen obtížně předjímat a regulace jsou se sdílenou ekonomikou už prakticky neodmyslitelně spjaty, což vidíme na větších trzích jako Airbnb a Uber.

Z tohoto důvodu je efektivita podobných služeb do budoucna velkou neznámou.

Odkazy

+ další informace o levných převodech v samostatné sekci.

Závěr

Úkolem TransferWise není vlastně nic jiného, než zlevňovat stávající peněžní trasy. Musí v tom být velmi efektivní, aby mohl mít vysokou marži a zároveň být pořád levnější variantou, než zavedené instituce. Nejmenších poplatků pravděpodobně dosáhneme na efektivních trasách mezi hlavními měnami. Zde je nejspíš jen otázkou času, než se dostaneme pod hranici 0,3%. Každá trasa si však bude muset cestou zlevňování projít sama za sebe.

Efektivita transakcí je pro fungování našeho světa klíčová. Trasy mezi jednotlivými měnami lze přirovnat k infrastruktuře cest mezi dvěma městy. Každá investice do infrastruktury se pozitivně projeví v mnoha dalších odvětvích.

Paradoxem je, že násobně efektivnější peer-to-peer transakce se stále opírají o fungování stávajících bank. Pokaždé, když P2P společnost dostane byť od jediné banky lepší nabídku, ovlivní to pozitivně tisíce lidí. A pochopitelně to nutí i samotné banky ke vzájemné konkurenci.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *