Rozhovor s Lukášem Blažkem z portálu Ronda Invest

Dnešním článkem navazuji na sérii předchozích rozhovorů s osobnostmi z peer-to-peer prostředí. Tentokrát jsem měl možnost vyzpovídat Lukáše Blažka z české P2P platformy Ronda Invest.

Jako obvykle jsem měl spoustu otázek a text má z tohoto důvodu delší rozsah. Zajímal jsem se o atraktivitu P2P lendingu v době krize a dále jsem se zajímal i o platformu samotnou, její strukturu, počet investorů, další inovace, cíle či proces prověřování investičních příležitostí. Snad pro vás bude rozhovor zajímavým vhledem do fungování platformy samotné.

Jak v dnešní době, v období koronaviru, vnímáte atraktivitu a rizika P2P platforem? Řada investorů v tomto segmentu v minulých měsících snižovala alokaci, případně úplně vystupovala…

Odpovídá Lukáš Blažek

Je pravda, že v době koronaviru se dostaly některé P2P platformy do menších či větších problémů, které souvisí s nárůstem delikvence u splácených půjček a tím pádem mohlo dojít i k otřesení důvěry investorů do tohoto segmentu. Zcela jistě stávající situace přispěje k pročištění segmentu P2P platforem, kdy zůstanou na trhu společnosti, které důsledně řídily kreditní rizika, a tak ochránily investory před investováním do příliš rizikových titulů. V této souvislosti si myslíme, že lépe na tom budou platformy, které na své tržiště umisťují pouze úvěry, které samy poskytly a mají tak mnohem lepší kontrolu nad tím, jaké tituly investorům nabídnou.

Myslíme si, že trh P2P se už změnil a mnozí investoři si dobře uvědomují, že pokud investují do nezajištěných půjček s výnosem přes 10 % ročně, pak je taková investice určitě spojena s větším rizikem než investice do půjček či úvěrů zajištěných nemovitostmi v Praze a okolí s výnosem okolo 5-6 % ročně. Segment P2P platforem v České republice má podle našeho názoru svá nejlepší léta teprve před sebou. Klientská báze segmentu je inteligentní, vzdělaná, podněcující platformy do dalšího rozvoje a k neustálému zkvalitňování služeb.

O portálu Ronda Invest

Ronda Invest je prozatím poměrně mladá platforma. Nicméně pokud to chápu správně, tak jste na trhu déle a aktivity postupně přesouváte do online prostředí? Jak dlouho Ronda existuje a jak online prostředí mění činnost platformy?

Chápete to zcela správně. RONDA je na trhu od roku 2017, ale ze začátku jsme se soustředili primárně na poskytování podnikatelských úvěrů zajištěných nemovitostmi v kvalitních lokalitách. Až následně, kdy jsme měli vytvořené kvalitní portfolio úvěrových případů, jsme začali nabízet investování do těchto úvěrů formou participací. A jak říkáte, prvně jsme investování nabízeli především v offline prostředí a během této doby jsme připravovali online portál pro jednoduché a rychlé investování, který jsme úspěšně spustili v listopadu roku 2019. Online portál se snažíme neustále vylepšovat a zjednodušovat, aby bylo investování u nás intuitivní a zvládl ho úplně každý.

Tím, že jsme přešli do online prostředí, jsme blíž všem investorům, kteří upřednostňují investování na dálku bez nutnosti osobního setkání. Zároveň to má velkou výhodu v tom, že na internetu o nás najdou investoři mnohem více informací na jednom místě než máme možnost sdělit v offline prostředí. I přesto si však zakládáme na osobním přístupu a na tom být v kontaktu s našimi investory. Proto má každý investor u nás přiděleného správce, který se o něj stará, je mu k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů a v případě zájmu se s klientem rád osobně potká na naší pobočce v Praze.

Můžete popsat strukturu celé společnosti?

RONDA INVEST je dceřinou společností společnosti RONDA HOLDING a.s. V této mateřské společnosti vlastní 85 % akcií skupina Alphaduct, a.s., která patří podnikateli Vladimíru Komárovi. Do skupiny Alphaduct patří značky jako jsou Axigon, Krondorf a Dermacol, který budou znát především ženy, protože je to přední český výrobce kosmetiky a jejich produkty se prodávají po celém světě.

Zbylých 15 % akcií vlastní podnikatel Gabriel Kovács, který vlastní společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo, které poskytují komplexní finanční služby především podnikatelům obchodujícím se zahraničím. V dnešní době je Citfin jedním z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s devizami.

Do RONDA HOLDING patří také naše sesterská společnosti RONDA FINANCE a.s., která je držitelem licence České národní banky pro poskytování platebních služeb malého rozsahu a našim klientům poskytuje zdarma platební účet, kam následně klienti dostávají každý měsíc své výnosy.

blank

Nový investor si tedy kromě účtu na platformě musí zřídit i účet u Ronda Finance. Když se dívám na jiné portály, tak u nás ani ve světě toto řešení není úplně běžné. Proč jste se tak rozhodli a přináší toto schéma investorovi nějaké další výhody či přidanou hodnotu?

Toto řešení možná není zcela běžné, ale je promyšlené a designované tak, abychom mohli efektivně obsluhovat velký počet klientů a zpracovávat velké počty transakcí. A zcela jistě přináší také výhody pro naše klienty – ti mají v rámci platebního účtu u RONDA FINANCE možnost realizace neomezeného platebního styku. Nejsou tedy nijak limitováni a peníze ze své peněženky u RONDY si mohou posílat na libovolné účty. Navíc na rozdíl od jiných platforem, kde klient při posílaní peněz musí kromě čísla účtu uvádět přesný variabilní symbol, má klient u RONDA FINANCE vlastní číslo účtu, takže mu zde nehrozí zatoulání platby. Vedení účtu i samotné internetové bankovnictví je samozřejmě zdarma.

Kolik máte aktuálně investorů? Případně můžete poskytnout nějaká další data? (data jsou platná k srpnu 2020, kdy byl rozhovor připravován)

Počet uživatelů naší online platformy nedávno překročil tisícovku. Podnikatelům jsme poskytli úvěry v souhrnné výši již přes 736 milionů korun. Zároveň jsme investorům na úrocích z těchto úvěrů vyplatili více než 30 milionů korun. Zajímavým údajem také může být, že všechny splátky výnosů i jistiny jsme našim investorům až dosud vyplatili včas. Určitě to nepřeceňujeme, ale je to pro nás zvlášť ve stávající nelehké době ocenění naší práce a povzbuzení do další práce. Zároveň také dosud nemáme žádného dlužníka, který by využil zákonný odklad splátek. Vzhledem k tomu, že možnost žádat o odklad splátek se pomalu blíží ke konci, očekáváme, že tomu tak již zůstane.

blank

Nabídka

Jak vybíráte a prověřujete investiční příležitosti? Jak dlouho trvá, než se nabídka dostane od první fáze k investorovi?

Při prověřování úvěrových poptávek postupujeme maximálně obezřetně. Troufneme si říct, že v některých ohledech jsme přísnější než banky. V první fázi tzv. předselekce vyžadujeme od žadatele o úvěr zejména podklady ohledně jeho podnikatelského záměru a možnosti nemovitostního zajištění. V případě, že naše oddělení řízení rizik vyhodnotí úvěr jako potenciálně realizovatelný, dochází k ocenění nemovitosti nezávislým odhadcem. Každou nemovitost si také jedeme sami prohlédnout, abychom si nezávisle na odhadci udělali svůj vlastní obrázek o hodnotě nemovitosti a případných rizicích. Následně dochází ke zpracování úvěrového návrhu, jehož součástí je mimo jiné posouzení veškerých rizik souvisejících s daným případem naším oddělením řízení rizik a také právní prověrka, která má za cíl identifikovat případná právní rizika a navrhnout jejich ošetření. Takto zpracovaný úvěrový návrh je projednán na úvěrové komisi. Pokud je návrh schválen, následuje příprava a podpis smluvní dokumentace.

blank
Detail nabídky

Každý úvěr nabízený k investování je zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, takže kdyby došlo k nutnosti vymáhání dlužné částky, nemusíme se zdlouhavě soudit, ale můžeme přímo přistoupit k exekuci dlužníků, případně prodat zajištěnou nemovitost. To samozřejmě přispívá k tomu, že všichni naši úvěroví klienti mají velkou motivaci řádně splácet. Naše výnosy jsou plně závislé na platební morálce úvěrových klientů, takže je maximálně v našem zájmu poskytovat úvěry jen prověřeným subjektům.

Rovněž u každého poskytovaného úvěru dbáme na to, aby v něm byl zaangažován tzv. beneficial owner, tzn. klíčová fyzická osoba, která stojí za danou financovanou společností. Také tento faktor motivuje naše dlužníky k tomu, aby řádně spláceli.

Od okamžiku poskytnutí úvěru do okamžiku, než je nabídnut investorům na našich internetových stránkách, zpravidla uplyne zcela záměrně několik měsíců. Investor tak zná platební morálku úvěrového klienta ještě předtím, než zainvestuje, což je velká výhoda oproti konkurenci.

Investiční příležitost tedy vždy nejdříve zafinancuje Ronda Invest a až poté ji nabídnete investorům. Stává se, že úvěr z nějakého důvodu (riziko, platební morálka) neumístíte na tržiště? Uplatňuje se tu v nějaké variaci princip “skin in the game”, kdy po celou dobu životnosti úvěru drží emitent úvěru pevný podíl např. 10 %?

Ano, jak již bylo uvedeno, nejprve úvěr poskytne RONDA INVEST, teprve následně je nabídnut investorům k investování na internetu. Princip “skin in the game”, jak jej popisujete, neuplatňujeme. Nicméně jako obdobu tohoto principu je možné chápat uplatňovaný princip, kdy RONDA INVEST u participací ve standardním režimu neúčtuje žádné investorské poplatky a pouze se s klientem dělí o část inkasovaného úrokového výnosu. Takže je zřejmé, že RONDA INVEST má silnou motivaci, aby úvěroví klienti řádně spláceli.

A ano, stalo se, že v minulosti RONDA INVEST vyhodnotila u některých klientů zvýšené riziko nesplácení a neumístila úvěry na tržiště na internetových stránkách. Těchto případů bylo zatím velice málo a nikdo z těchto klientů například v dnešní době není po splatnosti se svými splátkami úvěru.

Jakou rychlostí přibývají nové nabídky? Mohou se v blízké době investoři těšit na nové příležitosti?

Nové nabídky přibývají minimálně na měsíční bázi. Našim cílem je, zvlášť v době koronakrize, růst opatrně. Raději úvěr neposkytneme, než bychom měli klientům nabídnout titul, kde je zvýšené riziko nesplácení.

Covid-19

Můžete podrobněji popsat, jakým způsobem funguje ukončení participace? Byl tu v posledních měsících nějaký tlak ze strany investorů na předčasný výstup?

blank

Pokud má klient zájem o ukončení participace, vyplní formulář na internetových stránkách RONDA INVEST a jeho požadavek je následně individuálně posouzen.

S ohledem na skutečnost, že všichni investoři i po dobu koronakrize dostávali své výnosy včas, nezaznamenali jsme žádný tlak ze strany investorů na předčasný výstup z investic.

Jak růst platformy ovlivnila pandemie koronaviru? Změnilo se chování investorů? Museli jste nějakým způsobem své aktivity utlumit nebo například zpřísnit kritéria výběru vhodných projektů?

Podobně jako banky, i RONDA INVEST zpřísnila kritéria při posuzování podnikatelských záměrů žadatelů o úvěr, zejména v oblasti posuzování schopnosti splácet úvěr. Průchodnost úvěrů v procesu schvalování se logicky snížila, což přineslo snížení počtu nových titulů určených k investování. Protože si ale zakládáme na důsledném řízení rizika, budeme i nadále raději pomaleji růst, než vystavovat investory zvýšenému riziku.

Konkurence

V poslední době konkurence v oblasti P2P lendingu a crowdfundingu v ČR roste. Jak vnímáte současný trh s nemovitostními projekty?

Je dobře, že roste konkurence, protože každá aktivita pomáhá v budování povědomí o segmentu P2P a vede ke zkvalitňování produktů a služeb jednotlivých platforem. Současná situace na realitním trhu je specifická, protože i přes pokles výkonnosti ekonomiky nedošlo k poklesu cen nemovitostí v České republice. Působí zde totiž faktory jako je pomalý povolovací proces, nízké sazby hypotečních úvěrů, ale i nedostatek pracovníků ve stavebnictví, které způsobují, že poptávka zejména u rezidenčních nemovitostí dlouhodobě významně převyšuje nabídku a brání tak poklesu cen.

RONDA INVEST se dlouhodobě zaměřuje na úvěrování projektů zajištěných nemovitostmi v Praze a jejím okolí a v bonitních krajských městech v České republice. Jsme připraveni poskytnout úvěry i na Slovensku, ale pouze v ekonomicky nejsilnějších regionech. Soustřeďujeme se zejména na rezidenční nemovitosti, nicméně se nebráníme ani kvalitním komerčním nemovitostem, u kterých očekáváme stabilitu jejich tržních hodnot v dlouhodobém horizontu.

Další vývoj platformy

Jaké jsou další cíle platformy Ronda Invest?

Cílem RONDA INVEST je růst bilance spravovaných úvěrů. Rádi bychom do 2 let dosáhli bilance 1 miliardy Kč úvěrů ve správě.

Pro klienty ze zahraniční připravujeme jazykové mutace našich webů, zjednodušování procesů zakládání a obsluhy investic a zkvalitňování klientské podpory. Rovněž usilujeme o neustálé vylepšování online portálu, ve kterém si klienti zakládají a spravují své investice.

Vedle toho pracujeme na zefektivňování vnitřních procesů, které povedou k růstu produktivity práce a úsporám v oblasti správních nákladů.

Dlouhodobým cílem platformy je být na jedné straně stabilním partnerem pro podnikatele, kteří potřebují zajistit flexibilní financování pro své realitní nebo realitami zajištěné projekty a na straně druhé potom dlouhodobým férovým partnerem pro naše investory, kterým chceme nabízet investice s nízkou mírou rizika, se zajímavým výnosem a bez nesmyslných poplatků.

Plánujete v dohledné době i nějaká další vylepšení platformy či nové funkce pro investory?

Aktuálně pracujeme na vyšší automatizaci tvorby klientské dokumentace, což by mělo v první fázi znamenat významné zkrácení doby, kdy klientovi po výběru investice do portálu nahrajeme dokumenty k podpisu a ve druhé fázi by se pak měly klientovi dokumenty vygenerovat online hned poté, jakmile si vybere svou investici.

Kromě vylepšování webových stránek a online portálu připravujeme pro investory různé akční nabídky. Aktuálně jsme spustili akci, kdy u nás každý nový investor získá při investici ve výši alespoň 10 000 Kč navíc bonus 250 Kč. Zároveň máme akci pro všechny, kteří by nás chtěli doporučit svým známým, která spočívá v tom, že v případě splnění podmínek akce získá jak doporučující 250 Kč, tak doporučený 250 Kč. Čím víc investorů k nám doporučující přivede, tím víc těchto 250 Kč bonusů získá.

blank

Pro opatrnější investory a pro ty, kteří si investování u nás chtějí prvně vyzkoušet, jsme u několika úvěrů snížili minimální investovanou částku z 10 000 Kč na 1 000 Kč. Zkušenost je zatím taková, že klienti si to rádi za tuto částku vyzkouší, a až vidí, že s nimi aktivně komunikujeme a výnos jim v pořádku každý měsíc chodí, přiinvestují vyšší částky. I z toho je evidentní, že investoři v Česku jsou spíše opatrní než začnou důvěřovat společnosti, které svěřují své naspořené peníze, a my se jim snažíme jít tímto naproti.

V současné době připravujeme také rozšíření našich služeb na Slovensko a také chystáme pro investory v obou zemích novinku, kterou si v tuto chvíli ještě necháme jako překvapení :-).

Mockrát děkuji za rozhovor.

V případě zájmu je možné získat bonus 500 Kč k první investici alespoň 10 000 Kč. Postačí se registrovat přes tento odkaz.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *