Rozhovor se Sergeyem Sedovem z P2P portálu Robo.cash

O portálu Robo.cash jsem na blogu již psal. V recenzi mně velmi mile překvapily rozšířené možnosti automatického investičního nástroje, jednoduchost ovládání a celkově malá náročnost na správu portfolia ze strany investora.

Tento rozhovor se Sergeyem Sedovem, výkonným ředitelem platformy Robo.cash  vznikl za výrazného přispění portálu Welltrado, který se zabývá shromažďováním informací okolo P2P portálů a jejich následným ratingem. Lidé z Welltrado byli tak laskaví, že pro mě tento rozhovor, který pochází z jejich stránek nezištně přeložili do češtiny. Za to jim velmi děkuji.

Příjemné čtení.

O portálu Robo.cash

Jak byste popsal platformu Robocash?

Robocash je plně automatizovaná mezinárodní investiční platforma. Naším cílem je zjednodušit investiční proces a zpřístupnit ho i osobám s průměrnými příjmy. V tomto ohledu se robot, který řídí investiční portfolio a provádí všechny obchody, stává výhodou investorů a zároveň šetří jejich čas. Rychlý obrat kapitálu s jednou z nejvyšších úrokových sazeb, která činí 14 %, a záruka zpětného odkupu ve výši celé investice dělá z Robocash jednu z nejatraktivnějších P2P platforem na trhu.

Jaké jsou tři hlavní výhody pro investory?

  • 100% záruka zpětného odkupu je hlavní výhodou, která odlišuje Robocash od jiných investičních platforem. Robocash primárně předkládá investice od skupiny poskytovatelů půjček, které spolu tvoří jeden finanční holding. Přičemž úspěšná a efektivní činnost celého holdingu se stává zárukou návratnosti investic. Celková aktiva holdingu v roce 2016 činila 13,982 milionů euro, z čehož 3,389 milionů byl čistý zisk, a do konce roku 2017 očekáváme navýšení aktiv na úroveň 24 až 25 milionů eur.
  • Další výhodou je jedna z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu P2P v EU – v průměru 14 % ročně. Přičemž jiné P2P platformy působící na stejném trhu poskytují 10-14 %, takže nabízíme nejvyšší sazby.
  • Díky úplné automatizaci Robocash je řízení investičního portfolia automatické, což značně šetří čas našich investorů.

Mezi další výhody patří vysoký obrat investic díky krátkodobým PayDay úvěrům, které mají datum splatnosti maximálně 30 dnů a na platformě jsou bez poplatků. Naše úspěšnost na úvěrovém trhu během více než sedmi let dokazuje jak efektivitu obchodního modelu, který používáme, tak našeho zaměření na co nejvyšší úroveň služeb. Velice si vážíme zpětné vazby investorů, přičemž věnujeme pozornost každé žádosti a zaměřujeme se na to, aby byla platforma pro uživatele co nejvíce pohodlná.

Jakou výši návratnosti investice (ROI) mohou investoři očekávat?

14 až 14,9 % ročně. V průměru je to 14,5 % s vysokým obratem aktiv. Průměrná doba trvání půjčky je 18 dní, zatímco žádná netrvá déle než 21 dní. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k prodlení úvěru, po 30 dnech je investice zpětně odkoupena. Investor tudíž obdrží peníze s úrokem nejpozději do 51 dnů.

Robo.cash - dashboard
Robo.cash – dashboard

Vyvinuli jste technickou platformu sami nebo jste využili tzv. white-label řešení?

Vytvoření platformy bylo logickým krokem ve vývoji úspěšného podnikání. Se zahájením této platformy skupina poskytovatelů úvěrů již nabízela online služby ve Španělsku (prestamer.es) a technologicky vyspělou automatizovanou službu (zaymer.ru) plus off-line síť FinTerra v Rusku, které byly tehdy sjednocené pod jedinou značku: zaimer.kz online a off-line služby v Kazachstánu. V ten samý čas jsme již založili tým vývojářů softwaru, klientské podpory, a vybudovali tak práci důležitých obchodních procesů, jako je hodnocení a sběr dat. Všechny dostupné stránky včetně platformy Robocash byly vytvořeny v rámci podniku bez jakýchkoliv externích řešení. Díky tomu, že máme vlastní IT tým, můžeme rychle vyvíjet technická řešení podle specifických potřeb a přání investorů.

Úvěry, regulace a cíle

Jaká je spolehlivost údajů o úvěrovém ratingu / úvěrové historii uvedených na Vašem portálu?

Měl bych zmínit, že platforma Robocash půjčky přímo nevydává, ale funguje jako investiční platforma. Tudíž úvěrovým ratingem myslíme rating původců úvěrů. Takže například Zaimer, poskytovatel mikroúvěrů, byl v Rusku v roce 2016 vysoce oceněn nezávislou ratingovou agenturou REAX, a bylo mu přiděleno hodnocení „nejvyšší spolehlivosti“ (A.mfi) se stabilní prognózou.

Zaimer LLP (společnost s ručením omezeným) obdržela v Kazachstánu status „Nejsilnější“ na svém trhu od „First Credit Bureau“. V souvislosti s tímto oceněním byla zohledněna následující kritéria: počet zaměstnanců, aktiva, roční obrat a čistý zisk po všech daňových odpočtech.

Tyto výsledky dokazují efektivní a stabilní práci našich holdingových společností. Toto je možné zejména díky automatické kontrole spolehlivosti, kterou prochází všechny úvěry, které nabízíme. Tato kontrola vylučuje lidský faktor a související chyby, což minimalizuje naše rizika.

Jak je Vaše společnost financována?

Jak jsem již zmínil, Robocash zastupuje skupinu společností, která zahrnuje affiliate věřitele. Tyto věřitelské firmy jsou součástí holdingu, vydávají úvěry přímo, a jsou financovány z vlastních zdrojů bez účasti třetích stran.

Mohou u Vás investovat i lidé ze zahraničí?

P2P platforma Robocash působí na území Lotyšska a je otevřena všem investorům, kteří jsou občany zemí EU a mají otevřený bankovní účet v jedné z těchto zemí. Vzhledem k tomu, že zájem o naši platformu roste i mezi investory z Evropských zemí, které nejsou členy EU, budeme do konce roku 2017 rozšiřovat seznam partnerských zemí.

Je vaše platforma regulována?

Firma “ROBO CASH” je zapsána v obchodním rejstříku Lotyšské republiky jako společnost s ručením omezeným a pracujeme podle aktuálních lotyšských právních předpisů.

Kde vidíte Vaši platformu za 5 let?

Jako jednu z TOP tří nejlepších společností na trhu s alternativními úvěry v EU. Neustálé vylepšování podle připomínek a přání našich investorů postupně zvyšují komfort a pohodlí platformy. Rostoucí zájem investorů také dokazuje, že se ubíráme správným směrem. Navíc do konce tohoto roku začneme pracovat s evropskými zeměmi, které nejsou členy EU, a v příštím roce budeme přijímat investice v dolarech.

Robo.cash - podíl investorů z ČR
Investoři z ČR tvoří podíl 4,6% Zdroj: tisková zpráva Robo.cash

O garanci vykoupení, automatizaci a konkurenci

Jaký je Váš názor na rezervní fond a záruku zpětného odkupu – povinné nebo ne? Myslíte si, že za pár let už k dispozici nebudou?

Pokud jde o Robocash, úplnou záruku zpětného odkupu rušit nebudeme. V dnešní době je to klíč k úspěchu na trhu P2P půjčování, který přitahuje investory, a zároveň rozumíme obavám investorů týkajících se bezpečnosti investování. Navzdory tomu, že Robocash úvěry nevydává a funguje jako investiční platforma v rámci finančně stabilní skupiny poskytovatelů úvěrů, Robocash má vlastní rezervní fond. Na účtu portálu denně udržujeme dostatek peněz na zajištění plateb pro investory, a to alespoň po dobu jednoho měsíce.

Jak vidíte konkurenci na trzích, kde působíte: (1) Jedná se spíše o nové konkurenty nebo o konsolidaci? (2) Působí místně nebo mezinárodně?

(1) Obecným trendem je zvětšování P2P platforem a růst trhu jak v Evropě, tak na celém světě. Toto rozšíření se pravděpodobně projeví v důsledku vzniku nových společností, např. velké banky nebo pojišťovací agentury budou zakládat přidružené P2P společnosti nebo se již existující platformy spojí dohromady. Tento trend je způsoben potřebou zvýšit úroveň důvěry v P2P společnosti a přilákat tak efektivnější investice. P2P se pozvolna mění na crowdfunding a crowdinvesting, a nejen malé začínající firmy, ale i velké aktivní podniky mohou býti dlužníky. Nicméně aby P2P platforma byla schopna přilákat velké investice, měla by být sama o sobě poměrně velká.

Zároveň přibude právních opatření a regulace P2P platforem, které způsobí odklad vzniku nových subjektů a přispěje k založení asociací, které budou fungovat jako další způsob kontroly peer-to-peer portálů. Co se týče světového trhu, je legislativní rámec různorodý a jeho sjednocení bude to trvat několik let. V současné době složky jakékoliv mezinárodní P2P společnosti jednají podle právních předpisů země, v níž pracují, čímž jsou ovlivněny ziskovosti investic.

Robo.cash - Auto Invest
Nástroj pro Auto Invest.

(2) V tomto ohledu jsou země Evropské unie nadějné: práce místních platforem je sjednocena a zároveň překračuje hranice. V některých případech investoři z různých zemí dávají přednost investicím na zahraničních portálech, protože se jeví jako výhodnější. Robocash je dobrým příkladem: většina investorů je z Německa. Stojí za to říci, že západní a střední Evropa věnuje stále více a více pozornosti lotyšským platformám, které se cítí sebejistě a posilují svá postavení. Nebude proto překvapením, až země EU v polovině období povedou finanční P2P globalizaci, což vyústí v přijetí mezinárodních dohod a v přidělení mezinárodního statusu P2P platformám. Přesto zde ale existují určité potíže s převodem investic mezi jednotlivými složkami společností, např. Brexit značně zkomplikuje práci britských společností v zemích EU.

Co si myslíte o budoucnosti sekundárního trhu a automatizovaných investicích?

Rozhodně se bude pokračovat ve zlepšování a automatizaci procesů na trhu, což uživatelům ušetří čas. V tomto ohledu jsou on-line platformy velmi výhodné, jelikož investor může snadno investovat do mezinárodních společností, získávat příjmy bez zdržení a zároveň být kdekoliv na světě.

Domnívám se, že naše platforma bude určovat směr na trhu. Robocash již demonstruje zřetelnou automatizaci procesů, kterou, jak se ukázalo, si naši investoři velice oblíbili. Stačí pouze zadat potřebné parametry do portfolia, robot pro vás vyhledá nejvýhodnější úvěry a celý proces vyřídí. Robocash je první platformou, která zavedla automatické reinvestování, což zjednodušuje správu portfolia a značně usnadňuje investiční proces.

Originální zdroj článku: https://www.welltrado.com/blog/robo-cash/
Děkuji Welltrado za přeložení a poskytnutí práv k publikaci zde na blogu.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *