První klubová: může být P2P pojištění férovější?

Bohužel, koncept První klubové pojišťovny v blízké budoucnosti prodělá závažné změny. Současná podoba článku tedy není aktuální a doporučuji jej číst pouze edukativně. Děkuji za pochopení.

Více info na https://orawski.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=733865

Peer-to-peer sítě mě spolu se sdílenou ekonomikou fascinují už dlouho. Tento způsob řízení může být oproti tradičním modelům transparentnější, efektivnější i výhodnější pro všechny zúčastněné. Bylo by prozatím naivní tvrdit, že je tomu tak za všech okolností vždy, ale portály k těmto kvalitám postupně inklinují, což je dobře.

Nedávno jsem avizoval, že bych se chtěl v oblasti P2P podívat i na další obory a tato možnost se mi naskytla velmi brzy. Spojili jsme se s Markem Orawskim, jedním ze zakladatelů První klubové pojišťovny a domluvili jsme se na prohlídce a společném rozhovoru.

První klubová, jak už název naznačuje, je první P2P pojišťovnou v ČR a dokonce jednou z prvních na světě. V tomto článku se podíváme, na jakých principech funguje a dotkneme se i zahraničních příkladů. Za 14 dní si pak budete moci přečíst rozhovor se zakladatelem a autorem celé myšlenky.

Pojištění bylo odjakživa peer-to-peer

Myšlenka pojištění je stará jako lidstvo samo. Už v dobách před naším letopočtem vznikala uskupení, jejíž členové si vzájemně kryli záda, ať už se jednalo o lodě, karavany obchodníků nebo slib postarat se o výchovu dětí v případě náhlého úmrtí člena komunity.

Stručnou historii zmiňuji proto, abych ukázal, že koncept lidé-lidem je sám o sobě prastarý a představoval základní kameny, na kterých naše společnost fungovala i přežívala. Snad proto mi občas připadá velmi úsměvné, jaký je dnes kolem sdílené ekonomiky obrovský boom. Přitom je to historicky známá věc, která se liší pouze v tom, že je zasazena do moderních technologií.

Lemonade P2P pojištění
Lemonade je jedním z příkladů zahraniční P2P pojišťovny. Jejím CBO je známý behavioární ekonom Dan Ariely.

Faktem také je, že jsme se od původní myšlenky pojištění v čase hodně posunuli. A zřejmě ne úplně šťastným směrem. Princip komunity a sounáležitosti se zcela vytratil a v souvislosti s dnešními korporacemi nemůžeme mluvit o transparentnosti ani efektivitě.

Rychlé srovnání běžné a P2P pojišťovny

Abych čtenářům umožnil rychlé srovnání klasického a P2P pojištění, vypůjčil jsem si z Wikipedie následující tabulku a pro účely článku ji trochu upravil. Toto je 5 základních bodů, ve kterých se oba koncepty nejvíce odlišují.

Tradiční pojišťovna P2P pojišťovna
Pojištění je nerovný vztah mezi malým klientem a velkou korporací. Princip komunity se vytrácí Pojištění je vztah mezi lidmi, kteří hledají zajištění svých rizik. Pojišťovna slouží jako prostředník. Komunita je klíčová.
Pojištěnec nedostane při zodpovědném chování nic zpět. Nespotřebované pojistné je rozděleno dle férových principů zpět mezi klienty.
Jsou drahé. Náklady tvoří 30-50% z vybraného pojistného. Jsou štíhlé, bez poboček a nákladného marketingu. Mají transparentně definovány náklady. První klubová uvádí 17%.
Noví klienti jsou často manipulováni proškolenými makléři. Funguje systém doporučení přátel. Vyplatí se zvát zodpovědně.
Jsou netransparentní. Klient neví, co se děje s jeho penězi Vrácené pojistné lze rozdělit mezi přátele, věnovat na charitu nebo se za ně znovu pojistit. Peníze stále patří klientovi.

Modely P2P pojištění, zahraniční příklady

Celý koncept peer-to-peer pojištění je teprve na začátku. Nicméně už nyní existuje několik různých modelů fungování a lze mezi nimi nalézt i poměrně velké odlišnosti. Pojďme si je alespoň v krátkosti představit.

 • Komunity – uskupení, která většinou stojí mimo tradiční trh a spojuje je společný zájem či lokalita. Příkladem může být portál Teambrella a holandská skupina, která si mezi sebou pojišťuje kolo. V případě, že některý z členů utrpí škodu, disponují všichni členové hlasovacím právem a svobodnou volbou vyplatit poškozenému, kolik kdo uzná za vhodné.
 • Krytí spoluúčasti – schéma, kdy jsou členové P2P sítě dále klienty tradičních pojišťoven, ale kryjí si mezi sebou spoluúčast. Takto například funguje PeerCover.
 • Brokeři – online poskytovatelé, kteří ukládají část pojistného do společné rezervy, ze které se kryjí menší škody formou P2P. Díky množství klientů pak mohou vyjednat výhody u tradičních pojišťoven, které kryjí větší škody. Příkladem takového brokera může být například Friendsurance.
 • P2P pojišťovny – jsou součástí trhu, fungují zcela na principu P2P, podrobněji dále.

První klubová pojišťovna – recenze

První klubová pojišťovna vznikla v září roku 2015. Autorem myšlenky je Marek Orawski, který portál založil spolu se třemi dalšími společníky. Majoritním vlastníkem (60,56%) je investiční skupina RSJ Investments, za kterou stojí podnikatel Karel Janeček. První klubová má licenci od ČNB a je zajištěna u světových zajišťoven, včetně Hannover Re s ratingem AA-.

Jak to funguje

Z vybraného pojistného tvoří pevná část 17% provozní náklady a zisk pojišťovny. Část jde na úhradu škod a nespotřebované pojistné je rozděleno v poměru 1/4 a 3/4. Menší část jde na fond rezerv proti velkým škodám. Větší část je rozdělena zpět mezi klienty, kteří za dané období neměli škodu. Ti mohou s touto částkou naložit jak uznají za vhodné.

Lépe by to mělo být vidět na následujícím schématu.

Fungování První klubové pojišťovny, systém rozdělení pojistného

Jen pro srovnání. Výše provozních nákladů běžných pojišťoven jde do 30-50% z vybraného pojistného. První klubová stojí pojištěnce výrazně méně, protože odpadají náklady za pobočky, zaměstnance a drahý marketing.

Úsporné chování společnosti bylo dobře patrné i při mé osobní návštěvě. Kanceláře jsou účelné, ale nízkonákladové. Věci se kupují, až když jsou skutečně potřeba a často z druhé ruky. První klubová funguje s minimem zaměstnanců na pouhých 200 metrech čtverečních. Pravda, na klienty to neudělá takový dojem jako návštěva jedné z tradičních poboček. Ale nejsou to právě klienti, kdo platí veškerý luxus?

Vrácení nespotřebovaného pojistného

První klubová vrací jednou ročně část pojistného zpět těm pojištěncům, kteří neměli škodu. Pokud má klient více pojistek, tak dostane peníze zpět u těch, kde měl bezškodní průběh.

K výpočtu vrácené částky se využívají body.

Pojištěnec dostane za každých 100 Kč svých pojistek 2 body. A za každých 100 Kč pojistek doporučených přátel 1 bod. Tyto body se každý rok přepočtou na základě kurzu, který pojišťovna stanoví a který je závislý na počtu škod. V době psaní tohoto článku je hodnota bodu mezi 10 – 12 Kč a klienti dostanou zpět 20% – 24% pojistného. To si lze koneckonců spočítat i na internetové kalkulačce a v případě doporučení dalšího člena jdou úspory ještě o kus výše.

První klubová - kalkulačka

Každý člen klubu může se svými body, respektive penězi naložit jak sám uzná za vhodné.

 • Může je použít na zaplacení dalších pojistek.
 • Může si je stáhnout zpět na běžný účet.
 • O část zisku se může skrze platformu rozdělit se svými kamarády.
 • Peníze může darovat na charitu.

Díky pravidelně vracenému pojistnému vychází náklady velmi příznivě. Celá síť lidí se chová zodpovědněji i férověji a klienti nemají důvod hlásit zanedbatelné škody – byli by sami proti sobě.

Produkty

První klubová nabízí pojištění auta, domácnosti, odpovědnosti, zdraví a cestovní pojištění. Nenabízí životní ani podnikatelské pojištění. Nechci zabíhat do podrobného srovnání, jednak by to bylo nad rámec článku a potom si každý může udělat průzkum sám za sebe. Web První klubové je v tomto ohledu přívětivý a lze využít nezávazných kalkulaček.

Stejně tak členství v klubu je zdarma a k ničemu nezavazuje. Členové mají přístup k podrobnějším kalkulačkám uvnitř rozhraní. Nová pojistka může, ale nemusí vycházet ze stávající smlouvy u konkurence. První klubová následně pomůže s hlídáním termínu pro převod pojistky, který zpravidla může probíhat jen omezený počet dní v roce a za přesných okolností.

Nahlédnutí do webové aplikace

To, co bych chtěl vyzdvihnout je propracovaný klubový portál, přes který si může každý člen sám připravit a sjednat pojistku. Případně si nechat vyhotovit nezávazný návrh. Pojistku si údajně samo sjednává okolo 50% členů.

Na celém rozhraní je patrné, že První klubová velkou část běžných úkonů automatizuje, případně funguje jako asistující strana. To se dlouhodobě podepisuje i na straně nižších nákladů.

První klubová pojišťovna - seznam produktů

V rozhraní si lze ukládat i rozpracované kalkulace pro budoucí použití. Skrze klubový portál lze komunikovat s pojišťovnou, zvát přátele a pracovat s body a penězi.

blank

Každou pojistku lze zaplatit online převodem nebo kartou, přičemž jednorázová platby jsou levnější, než měsíční pojistné. To vychází o 5% dráž oproti kalkulaci. Pojistku lze kdykoliv ukončit nebo upravit bez složitého papírování, což je jedna z dalších výhod internetového pojišťovnictví.

Sumarizace

Výhody

 • První klubová je low-cost pojišťovna, která funguje na principu P2P sítě, bez poboček a s minimem zaměstnanců. Díky tomu je pojištění tak levné.
 • Férovější a transparentnější koncept.
 • Zapojení komunity, princip odměny za odpovědné chování. Nezodpovědným pojištěncům se koncept nevyplatí (při každé škodě přijdou o hodnotu roční platby za příslušné pojistné).
 • Možnost nakládat svobodně se svými body či penězi.
 • Zajištění je srovnatelné s velkými pojišťovnami. Vzhledem k počtu klientů vychází velmi dobře.
 • Propojení pojištění s charitou. Vrací do pojištění prvek solidarity.

Nevýhody

 • Produkty nemusí svým nastavením vyhovovat každému, spíše než na drobnosti jsou zaměřeny na krytí skutečně závažných událostí. Některá pojištění mohou mít poměrně vysokou spoluúčast.
 • Nový, neobvyklý koncept může u někoho vzbudit podezření. Je obtížné jej vysvětlit známým a kamarádům.

Závěr

Článek je u konce a já mám pocit, že jsem zatím neznámý koncept P2P pojištění poměrně dost vychválil a vlastně nenašel nic, co by bylo vyloženě špatně. Je třeba si však uvědomit, že je tomu především kvůli špatné pověsti současných pojišťoven a poradců. Oproti stávajícímu statu quo je nejspíš jakékoliv jiné řešení uspokojujícím krokem vpřed. V tomto případě vlastně krokem zpět, ke kořenům.

P2P pojištění - výhody a nevýhody

Po schůzce a prohlídce pojišťovny jsem přijal nabídnutou pozvánku a stal se členem s tím, že si rád nový koncept otestuji. Mám v plánu si převést úrazovou pojistku a nakupovat přes první klubovou cestovní pojištění. Pokud vše půjde dobře, tak časem s ženou převedeme i další produkty a budu informovat i na základě osobní zkušenosti.

Pokud se mezi čtenáři najde někdo, kdo již zkušenost má, budu velmi vděčný za krátký komentář. A pokud vyváží pozitivní povahu článku, tím lépe.

Závěr nechám zatím otevřený a pozvu vás k rozhovoru s Markem Orawskim o První klubové, kde se kromě jiného dozvíte:

 • Kolik má První klubová aktuálně členů a při jakém počtu bude zisková.
 • Jak se klienti První klubové chovají a proč jsou ohleduplnější, než jinde.
 • A jaké jsou největší výzvy při šíření myšlenky peer-to-peer pojištění.

Těším se na komentáře a zase příště.

17 Comments

 1. Super, díky za tip…Kouknu na ně, zrovna mě koncem roku končí autopojištění. A ještě bych měl prosbu, poslal by jsi mi pozvánku ASAP 😉
  Díky

 2. Hodně zajímavé a pěkné, že něco takového funguje. Rád bych se připojil, ale ještě studuji a nezařizuji si sám pojištění.

  1. Tak potom to pojištění vychází úplně nejlevněji :-).

   Jsem rád, že se koncept líbí. Koneckonců i to je účelem článků, aby se člověk dozvěděl o něčem novém a zajímavém.

 3. Ahoj, dík za zajímavý článek, mohl bych poprosit o pozvánku, abych si prostuodval nabídku? 🙂
  Díky

  1. Ahoj Davide, jsem rád že se článek líbil. Pozvánku jsem před chvilkou odeslal.

   Případně dej vědět s osobní zkušeností, co se líbilo/nelíbilo. Určitě to bude podnětné i pro ostatní.

 4. Ahoj Lukáši, taky mě zaujal koncept této pojišťovny. Mohu požádat o zaslání pozvánky? Děkuji Ondra

 5. Ahoj, díky za zajímavý článek. Mohla bych poprosit o pozvánku ke členství? Zkusili bychom povinné ručení.
  Díky Šárka

  1. Hezký den Šárko,
   pozvánku v nejbližší době zašlu. Taktéž budu rád za zpětnou vazbu, zda jste byli spokojení.

 6. Ahoj Lukáši, líbí se mi Váš přístup, že pošlete část peněz z doporučení na charitu. Prosím tedy o zaslání pozvánky. Děkuji předem.

  1. Zbyňku, jsem moc rád, že se Vám tento přístup líbí. Už jsem vás kontaktoval a zaslal pozvánku.

   Prosím jen další případné zájemce, že občas je pro mě těžké obdhadnout podobu příjmení z emailu bez chybějící interpunkce. A pokud stojíte o doporučení, lépe to půjde skrze email v patičce.

   Stejně tak budu rád za zpětnou vazbu, abychom mohli komentáře rozšířit o zkušenosti.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *