P2P portál Grupeer – základní informace

Grupeer - úvodní stránka

  • Úvěry zajištěné garancí vykoupení, někdy i jistinou.
  • Investování zcela bez poplatků.
  • Funkce Auto Invest, sekundární trh chybí
  • Minimální investice od 10 EUR
  • Vlákno na P2Pforum.cz
  • Web: grupeer.com

Registrovat se na Grupeer


Platforma Grupeer pochází z Lotyšska a byla spuštěna teprve v roce 2017. Jedná se tedy o poměrně mladou platformu, na které investuje teprve pár tisíc investorů. Ze základních nástrojů tu nalezneme Auto-Invest. Sekundární trh prozatím bohužel chybí, ačkoliv je jeho spuštění brzy plánováno.

Registrace

Registrace na Grupeer je rychlá a intuitivní. Postačí vyplnit pouze základní údaje a k přihlášení je následně využit email a heslo. Nicméně před prvním zasláním prostředků (a jejich výběrem) je vyžadován doklad totožnosti, který je potřeba do platformy nahrát. Bez průkazu tedy uděláte jen prázdnou registraci.

Samotné rozhraní je přeloženo do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny či španělštiny.

Úvěry na tržišti

Úvěry jsou zajištěny garancí vykoupení. Pokud se dlužník dostane do splatnosti na déle, než 60 dní, budou mu veškeré participace vykoupeny. U některých poskytovatelů je pak tato funkce zkrácena i na kratší dobu (např. 15 dní). Na tržišti lze také nalézt úvěry, které jsou jištěny zástavou, přičemž příslušné informace si lze dohledat v detailu každého úvěru.

Grupeer - detail úvěru

Úvěry jsou zpravidla nastaveny na kratší dobu v maximálním horizontu 12 měsíců. Jedná se podobně jako na platformě Lendy o překlenovací úvěry, přičemž jistinu investor zpravidla obdrží až po úplném splacení, případně po uplatnění garanci vykoupení.

Tržiště je opticky rozděleno na “Loan deals” a “Development projects”. Na prvním zmíněném tržišti lze nalézt i podnikatelské úvěry.

Grupeer - detail úvěru

Grupeer - tržiště

Na tržišti lze najít úvěry z Ruska (Finsputnik Platforma SIA), Portugalska (Primo invest SIA), Norska (Primo invest SIA), Lotyšska (Monify SIA), Polska či Litvy (Monify SIA).

Aktivní projekty jsou na primárním trhu umístěny spolu s těmi ukončenými. Jeden projekt přitom může mít více participací, což vede k mírné nepřehlednosti tržiště.

Auto Invest

Oproti jiným platformám je Auto Invest velmi jednoduchý. K dispozici jsou 2 posouvací lišty, na kterých lze navolit výnos a investiční horizont v minimálních a maximálních hodnotách. Dále je k dispozici kolonka maximální investice na 1 projekt. Minimální hodnota jedné participace je stanovena na 10 EUR. Oproti jiným tržištím je tu jedna zvláštnost – AI lze automaticky časově omezit do určitého data.

Auto Invest

Vysoké kreditní riziko

Hodně P2P investorů se obecně spoléhá na garance vykoupení. Nicméně dle rejstříku firem je Grupeer zajištěn pouze základním vkladem ve výši 2800 EUR. Dále tu jsou nebankovní společnosti, které nedosahují takových kvalit, jako například na Mintosu.

Portál Finlord také upozornil na fakt, že zakladatel portálu Grupeer – Viktor Kirchgaessner si přes platformu financuje své vlastní projekty.

Závěr

Každý investor si pochopitelně musí sám zvážit, zda mu nabízený výnos stojí za postupované riziko. Průměrný výnos 14,37% je pochopitelně velmi lákavý. Na druhou stranu, Grupeer je jako malá platforma sama o sobě velmi riziková a poskytovatelé úvěrů jsou taktéž poměrně mladé společnosti, mnohdy s nedostatkem vlastního kapitálu.

Osobně se jako investor kloním k zavedeným platformám. Grupeer nenabízí nic nového, co se týče diverzifikace ani funkcí. Z vlastní zkušenosti také vím, že menší portály jsou náchylnější na změny v průběhu času a procesy oproti zavedeným alternativám drhnou i v nedostatečné nabídce.