Mintos návod: detailní průvodce P2P portálem

O Mintosu jsem na blogu už psal. Postupně však narážím na to, že neustále objevuji nové věci. P2P půjčky jsou zajímavým a novým odvětvím plným změn. Přichází aktualizace, na jiných webech se objevují zajímavé články a já tak nějak dospěl k názoru vše o Mintosu sjednotit na jednom místě. Cílem tohoto Mintos návodu je dát celé problematice přehlednou strukturu odkazů a kapitol a vytvořit pokud možno vyčerpávajícího, nezaujatého průvodce a návod pro začínajícího či potenciálního investora.

Neváhejte se podělit v komentářích o cokoliv co vás k Mintosu napadne. Přeji příjemné čtení.

Poslední aktualizace – listopad 2017

Co jsou to P2P půjčky? Krátký přehled portálů u nás a ve světě.

Před samotným Mintosem si dovolím krátkou, obecnou odbočku. Investování do P2P půjček je obrovským fenoménem poslední doby. P2P lending umožňuje lidem půjčovat si peníze mezi sebou. Prostředníkem je pak portál, který dbá na to, aby dlužníci spláceli včas své závazky. Tímto způsobem lze obejít klasické banky. Na jedné straně mohou investoři dosahovat zajímavých výnosů a na straně druhé mohou dlužníci získat lepší úrok, než v bance. Ale ruku na srdce v případě dlužníků zahraničních nebankovních společností tomu tak zřejmě není.

Nejznámějším P2P portálem u nás je Zonky, nicméně kvalitativně nedosahuje úrovně zahraničních portálů typu Mintos či dalších.

Mintos - schema vztahu investor - loan originator - dlužník
Mintos v současnosti propojuje investory s 30+ společnostmi, které na tržiště umisťují nejrůznější typy úvěrů z různých zemí. Díky tomu lze na portálu dobře diverzifikovat.

Důvodů je několik a budou více probrány v průběhu článku. Prozatím ve zkratce. Investice do zahraničních portálů v sobě sice zahrnuje měnové riziko, nicméně úvěry bývají lépe chráněny v případě neplnění závazků dlužníků. Oproti českému prostředí se také setkáte s dalšími nástroji, jako je sekundární trh, možnost diverzifikace do více typů úvěrů v různých státech a řádově větším trhem i širší nabídkou. V případě Mintosu se lze setkat s další specialitou – diverzifikace do více měn včetně české koruny. Investor si tedy může riziko mnohem lépe regulovat. České Zonky bohužel nenabízí garanci vrácení peněz či nějaké rozumné zajištění. Navíc se lze setkat klidně i s polovičními, ale spíše třetinovými úroky.

Trochu zajímavější pohádkou je portál Bondster (recenze), ten už disponuje větší škálou garancí. Sekundární trh sice nemá, ale nabízí Auto Invest a možnost se za určitých podmínek z některých úvěrů předčasně vyvázat. Prozatím chybí širší nabídka, ale Bondster by se jednou mohl stát přijatelným českým nástupcem Mintosu.

Rozsáhlejší seznam P2P společností naleznete také v přehledové tabulce.

Mintos – základní údaje

Platforma Mintos pochází z Lotyšska a investovat zde lze prostřednictvím EUR. Od prosince 2016 jsou tu i další měny včetně české koruny. Průměrný výnos na portálu se pohybuje kolem 12,5% ročně. Ačkoliv výnosy kolísají, celkem úspěšně lze dosáhnout zhodnocení 1% měsíčně. Na portále k dnešnímu datu (listopad 2017) investuje téměř 40 tisíc investorů a na primárním i sekundárním trhu lze investovat do desetitisíců půjček.

Mintos garance
Výpis úvěrů s garancí – v současnosti jich je na primárním trhu více než 32 tisíc (printscreen – stav prosinec 2016)

Ohledně množství dostupných úvěrů je dobré být realistou. Na Mintosu investuji rok a půl a bylo tu několik momentů, kdy na portálu byl nedostatek investic. Nabídky se časem mění – zajištění úvěrů i výnos. Není to tak dlouho, co trh ovládlo Mogo se svými půjčkami s garancí 13,5%, dnes jsou to osobní úvěry od Banknote či Lendo. Bývaly doby, kdy na trhu byly pouze hypotéky bez garance. V únoru 2017 se populární staly krátkodobé úvěry s garancí a výnosem v měně GEL s výnosem 17%.

Můj aktuální výnos je 13,1% ročně. Na platformě mám ekvivalent 2500 EUR (uložen v CZK, EUR a PLN) a měsíční výnos je kolem 25 – 28 EUR.

Druhy zajištění P2P půjček

Na Mintosu se lze setkat s dvěma typy zajištění úvěrů:

 • Buyback guarantee (garance vykoupení)
 • LTV (loan to value)

Buyback guarantee (česky garance vykoupení) je v podstatě garancí vrácení peněz v případě nesplácení dlužníka. Funguje to tak, že pokud od poslední splátky uběhne 60 dní, Mintos – respektive společnost, která úrok nabídla jej vykoupí a vy dostanete peníze zpět. A co více, úrok za 60 dní dostanete také. Dle mých zkušeností garance funguje velmi dobře a neměl jsem zatím sebemenší problém. Úvěry s garancí jsou označeny ikonkou žlutého štítu.

Mintos a garance vykoupení
Některé úvěry jsou zajištěny garancí vykoupení.

LTV pochází z anglické zkratky Loan to value – jedná se o výši úvěru vzhledem k zástavě. Pokud je například hodnota nemovitosti 3 miliony a dlužník si bere úvěr 1,5 milionu je hodnota LTV 50. Logicky platí, že čím větší hodnota LTV, tím je úvěr rizikovější. Ve vyhledávání si lze vyfiltrovat úvěry s jistým rozmezím LTV, nicméně konkrétní údaj je skrytý v detailu úvěru.

Detail úvěru na Mintosu s hodnotou LTV
Hodnotu LTV lze najít v detailu úvěru. Níže, pod touto nabídkou lze najít další informace o dlužníkovi a zástavě.

Na Mintosu jsou také úvěry, které nejsou nijak zajištěné ani garancí, ani LTV. Ačkoliv výnos bývá lákavý, těmto půjčkám je lepší se vyhnout. Osobně mám více než 80% portfolia zajištěno garancí a zbytek LTV nižším než 40%. Po roce investování jsem nezaznamenal jedinou půjčku v defaultu. Vzhledem k tomu, že jich v portfoliu bylo několik stovek to jistě stojí za zvážení.

Typy úvěrů

Na Mintosu existuje několik typů úvěrů. V rámci diverzifikace je rozhodně dobré zvolit ze široké škály typů a zemí. Častým nešvarem je zaměřování se na jednu konkrétní společnost, která aktuálně nabízí nejvyšší výnosy. Ano, sice získáte nějaké to procento navíc, ovšem i za cenu vyššího rizika.

Investovat lze do:

 • Osobních úvěrů (Personal Loan)
 • Hypoték (Mortgage Loan)
 • Firemních úvěrů (Business Loan)
 • Úvěry zajištěné autem (Car Loan)
 • Zemědělské úvěry (Agricultural Loan)
 • Faktur (Invoice Financing)
 • Krátkodobé úvěry (Short-term loans)

Úvěrové společnosti na Mintosu

Portál spojuje investory celkem s více než 25 společnostmi (stále přibývají další), které poskytují nejrůznější typy úvěrů. Každá společnost nabízí různé výnosy i zajištění a je proto dobré si vybírat.

Mintos vyžaduje po jednotlivých společnostech tzv. skin in the game. To není nic jiného, než, že jistou % část každého úvěru musí mít společnosti financovanou z vlastních prostředků a podílí se tak spolu s investory na rizicích i výnosech. Takovéto opatření jednoduše zavazuje nebankovní společnosti, aby na tržiště nedávaly „odpad“. Spoluúčast bývá od 2% (hypotéky) po 15%. Mintos navíc zveřejňuje hospodářské výsledovky každé společnosti. V případě, že nabízený úvěr není atraktivní je docela dobře možné, že jej bude muset společnost financovat z většiny sama.

Nemá smysl zde zveřejňovat kompletní seznam společností, ten je k dispozici na webu Mintosu. Zajímavostí je i přítomnost české společnosti Acema. Nejčastěji se na tržišti v českých korunách vyskytují úvěry od Creamfinance.

Mintos - skin in the game
Tato půjčka ještě není zcela rozdělena mezi investory. Mogu zůstane vždy minimálně 10% podíl. K rozdělení je dalších 58%. Vzhledem k vysokému LTV a žádné garanci vykoupení je třeba podotknout, že jsou na tržišti bezpečnější úvěry. Riziko je kompenzováno výnosem 14,3%.

Investiční trojúhelník

Dovolte další krátkou odbočku. Každá investice má trochu jiný poměr výnosu, rizika a likvidity (=schopnost přeměnit aktiva zpátky na hotovost v krátkém čase). Dlouhodobě je prokázáno, že žádná investice nikdy nesplňuje všechny 3 vlastnosti a jeden konec trojúhelníku je tak třeba obětovat. Cílem této kapitoly je podívat se na silná a slabá místa P2P půjček z pohledu investora.

Investiční trojúhelník
Bezproblémová likvidita, vysoký výnos, nízké riziko – co obětujete?

Výnos

Už bylo řečeno, že na platformě lze zhodnotit kapitál o 1% měsíčně, což je vynikající zhodnocení. Kdejaký „guru“ vám dnes bude napovídat, že je to málo a že on zhodnotí peníze o desítky procent měsíčně a že je to „v pohodě“. To je samozřejmě nesmysl. Jen málo investorů o sobě může tvrdit, že umí zhodnotit peníze kontinuálně se zhodnocením například 20% ročně.

1% zhodnocení měsíčně znamená proměnit vklad za 10 let při reinvestování na čtyřnásobek. Já osobně tuto hodnotu považuji za velmi zajímavé zhodnocení. Je třeba si uvědomit, že ze strany investora není třeba žádných velkých znalostí.

Riziko

Žádná investice není bez rizika a i v případě P2P půjček jich existuje celá řada. Pojďme se na ně podívat.

Nesplácení dlužníka

To lze do jisté míry předejít statistikou a správnou volbou úvěrů. Pokud máme kapitál 5000 EUR a budeme je chtít investovat, jako nejlepší strategie se jeví rozdělit tuto částku například po 20 eurech za úvěr. Potom tu máme 250 půjček a nesplácení několika dlužníků už nás nemusí tolik trápit. Pokud navíc zvolíme vhodné úvěry s dobrým LTV či ještě lépe garancí, můžeme se ztrát zcela vyvarovat, nebo je alespoň hodně omezit.

Úpadek platformy

Sem mohou spadat technické problémy platformy, útok hackerů či finanční problémy. Zde platí známá poučka nemít všechna vejce v jednom košíku. P2P půjčky by neměly být jediným typem aktiv v portfoliu investora a důvěryhodných portálů bychom měli mít několik. Nejlépe v různých měnách a různých zemích.

Bankrot společnosti

Na Mintosu je celá řada nebankovních společností a diverzifikaci lze provádět i v rámci jednoho portálu. Je dobrý nápad investovat do více typů úvěrů od různých společností přes různé země. Investováním skrze jedinou ze společností lze zvýšit výnosy, ale s tím samozřejmě také i rizika. Zajímavou analýzu úvěrových společností lze najít na Finlord.cz:

Mintos a kreditní riziko – 1. část
Mintos a kreditní riziko – 2. část
Mintos a kreditní riziko – 3. část

Měnové riziko

Investice do zahraničních portálů v sobě zahrnuje měnové riziko. Nedávno jsme například byli svědky brexitu a libra během krátké doby poklesla z 38 na 30 Kč. To je pokles o 21%. Podobná situace (i když ne tak dramatická) může probíhat v době ukončení intervencí ČNB. Pokles Eura nelze dopředu předvídat a každý investor musí být s touto situací obeznámen. Existují investoři, kteří něco podobného jen uvítají. Mít více portálů v různých měnách může znamenat i více příležitostí k investici, když je trh na svých minimech. V každém případě je dobré o měnovém riziku vědět.

Mintos v prosinci 2016 spustil možnost investice v českých korunách. Tím lze měnové riziko snížit nebo úplně odbourat. Více detailů v samostatném článku o multi-měnovém účtu.

Likvidita

Dostáváme se k dalšímu zajímavému tématu a to je likvidita P2P půjček. Za sebe označuji likviditu za nejslabší článek P2P lendingu. Bohužel, investicí je náš vklad na jistou dobu blokován.

Podle typu úvěru lze rozlišit investici do krátkodobých půjček cca na 1 – 6 měsíců, střednědobých – 6 měsíců až 1 rok až po dlouhodobé – 1 rok a více. Podle splátkového kalendáře nám každý měsíc chodí část jistiny a úrok, nicméně většina jistiny je logicky nedostupná a bude postupně splácena. Vybrat rychle vklad například do několika týdnů je téměř nemožné. Respektive k těmto účelům lze využít sekundární trh, ale pro nás investory to většinou nebude beze ztrát. K úspěšnému a rychlému prodeji je zpravidla nutné prodávat pod cenou.

Jak si namíchat portfolio P2P půjček?

Investor si může do jisté míry sám navolit poměr výnosu, rizika a likvidity. Investicí do krátkodobých úvěrů lze samozřejmě kapitál v případě nutnosti rychleji vybírat či reinvestovat. Nicméně krátkodobé půjčky jsou na Mintosu u investorů velmi oblíbené (a často vykoupené) a velmi pravděpodobně tak nebudete moci tuto strategii uplatnit kdykoliv.

Nicméně ani tady není likvidita tak slavná, jak se může zdát. I v případě půjček na 1 měsíc můžete své peníze vidět zpět až za 60 dní (garance vykoupení) a je dobré s tím počítat. Závěr je proto jednoduchý – P2P půjčky nejsou vhodné jako krátkodobá investice.

Nástroje investora – sekundární trh a auto invest

P2P portály by měli investorům vždy nabídnout něco navíc. Já se v této kapitole zmíním o dvou zcela základních nástrojích. Sekundární trh je úžasná věc, která investorům zlepšuje likviditu. Auto Invest zase umožňuje ušetřit spoustu času, který bychom jinak věnovali správě investic. Mintos však disponuje ještě jednou specialitou a to je online směnárna. Postupně si tyto nástroje představíme.

Sekundární trh

Jak jsme se zmínili ve 3. kapitole, likvidita bývá na P2P portálech poměrně problém. Sekundární trh umožňuje prodat podíly na našich úvěrech jiným investorům. To je skvělá věc, protože pokud nakoupíte půjčky například na 72 měsíců, nemusíte je držet nutně až do konce. Naopak v dobách, kdy primární trh nenabízí nic nového, je možné se po investicích poohlédnout i na sekundárním trhu.

Investoři mohou prodávat či nakupovat se slevou nebo přirážkou. Nákupy se slevou bývají méně časté v dobách, kdy na primárním trhu není moc půjček. Naopak jich lze využít v případě přebytků.

Sekundární trh však není spásou v dobách krizí či problémů. Pokud chce většina investorů na platformě prodávat, je jasné, že kupní síla na sekundárním trhu bude jen velmi malá.

Auto Invest

Vybírat si ručně P2P půjčky k investici může být zábava. Čas od času se dá najít dobrý úlovek se slevou na sekundárním trhu a aktivní správa portfolia může přinést nějaké to procento k výnosu navíc. Nicméně to vše za cenu vašeho drahocenného času. Automatické investování na základě předvolených parametrů není moc sexy. Ale funguje a nestojí to žádné úsilí.

Já jedu více než rok na automat. Výnosy jsou stále stejné, zvykl jsem si na pocit, že mi nic neuteče, když se pár dní nepřihlásím. Tu a tam přenastavím pouze nové parametry. Neustálá kontrola je na začátku investování poměrně běžná, časem se však tato činnost promění v rutinu a je dobré, když portál disponuje automatickým investováním – není pak nutné se neustále přihlašovat a reinvestovat každých pár eur.

Směnárna – Currency Exchange

S příchodem multi-měnového investování Mintos přišel s dalším krokem – zavedením vlastní online směnárny. Poplatky jsou různé pro každou měnu a dle mého názoru jsou i poměrně férové. Více či méně odpovídají TransferWise.

Pokud vás toto téma zajímá – doporučím jeden ze svých článků.

Mintos návod a první kroky na platformě

Velice dobrou práci odvedl portál Finlord. Jeho průvodce pro začátečníky v češtině je přehledný a jasný – nemá smysl nosit dříví do lesa. Vřele doporučuji. Nicméně s uživatelským rozhraním to není pro neangličtináře tak složité jako kdysi, protože platforma je přeložena do češtiny.

Já si dovolím doplnit jednu užitečnou věc:

Hledání výhodných úvěrů na Sekundárním trhu

Pokud máte volný kapitál a investujete ručně, vyplatí se čas od času projít jako první sekundární trh. Možná někdo prodává a vy tak máte možnost získat nějaký ten úvěr výhodněji a pod cenou.

Když vyhledávám úvěry, v řadě parametrů zaškrtnu:

 • Status Current, 1 – 15 dní (nemám úplně zájem o pozdní plátce)
 • Buyback Guarantee – Yes
 • A celé si to seřadím podle YTM (yield to maturity) – to je v podstatě údaj, který upravuje původní výnos o slevu či přirážku.
 • Term 2 měsíce filtruje z nabídky krátké úvěry s nereálným YTM.
Filtry sekundárního trhu na Mintosu
Filtry sekundárního trhu

Na tržišti jsou aktuálně nejvyšší garantované nabídky 13,2%, já našel hned několik nabídek s YTM 13,5 – 14,3%.

Zasílání plateb přes TransferWise

Na portál lze zaslat peníze přes klasické SEPA platby. To však většinou není úplně ekonomická varianta – banky vás oškubou na poplatcích a na kurzech. TransferWise dovede ušetřit klidně 3-4% ze zasílané částky, což v případě investice znamená výnos za 3-4 měsíce.

Se zavedením currency exchange má také smysl posílat peníze na český účet a převádět si je skrze Mintos směnárnu. Tento postup je ještě jednodušší.

Celý proces zasílání platby spolu s výhodami a nevýhodami jsem popsal v samostatném článku. TransferWise není jediným způsobem, jak ušetřit peníze za převod. Jsou i další – CurrencyFair, případně Roklen FX.

Další zdroje o Mintosu

Moje zkušenosti a printscreeny z účtu – Text se snažím držet aktualizovaný, ale obrázky a čísla jsou staršího data.

Zkušenosti a reporty jiných investorů:

Winpes.cz – Cenné články, názory i diskuse. Klenot mezi blogy o investování.
P2pforum.cz – Náš český rybníček. Názory jsou vítány.
P2pindependentforum.com – Zahraniční fórum, nevyčerpatelný zdroj informací.
Rozhovor s Martins Sultem, CEO Mintosu – Zahraniční článek od Welltrado

Závěr – pro koho je Mintos vhodný?

Investování není z povahy věci pro každého. Spousta lidí před konkrétními investicemi volí například podílové fondy – trochu akcií, trochu dluhopisů. Ne moc rizikové, ne moc konzervativní – ať se o mé 2 tisíce měsíčně stará někdo jiný.

Tady je tomu jinak. V případě Mintosu a ostatně i jiných P2P portálů se sami aktivně podílíme na naší budoucnosti. Vzít osud do vlastních rukou může být trochu děsivé, ale zároveň i osvobozující. V každém případě to znamená, že se každý uživatel musí vyvíjet a učit se z vlastních chyb.

Mé zkušenosti prozatím poukazují na to, že Mintos je vynikající platforma, kterou si dovoluji označit za jednu z nejlepších v Evropě. Nemyslím si to jen já, ale také spousta uživatelů na TrustPilot, díky kterým má platforma prakticky nejlepší hodnocení z Evropských portálů. Zároveň je však nutné mít na paměti i zmíněná rizika. U žádné investice není příznivý budoucí výnos zaručen a riziko si do velké části investor volí sám, svým vlastním chováním a tím, jakou strategii při volbě úvěrů zvolí.

Pevně doufám, že pro vás byl tento průvodce užitečný, při jeho sestavování jsem se snažil být maximálně objektivní.


Mintos - Hodnocení na portálu TrustPilot
Doporučuji také pročíst další recenze uživatelů na Trust Pilot.

5 Comments

 1. Dobry den, jsem se chtěl zeptat jak se potom řeší daně?/podle jakého zákona a pod./ a jak se potom řeší převod zisku na konto?/doklady se oskenuji? nebo jak?/dík za info..Pavel

  1. Pavle, dobrý den.

   Na daně se nepovažuji za bůhvíjakého experta. Doporučím si nastudovat článek od Finlord, který detailněji popisuje celou proceduru danění: https://finlord.cz/2017/01/jak-na-zdaneni-vynosu-z-investic/
   Já jsem se jím poslední 2 roky řídil a mělo by to být bez problémů. V případě Mintosu uvádíme výnosy do kolonky daňového přiznání paragrafu číslo 10. Opatrně, některé platformy mohou být daněny podle paragrafu 8 a je dobré si to nastudovat, aby vše bylo formálně správně.

   Převod zpět lze realizovat kdykoliv (pokud disponujete volným zůstatkem). Podmínkou je vložit do administrace Mintosu oskenované doklady.

  1. Zdravím Miki. Já se zatím držím na 11-12% (je to i s nákupy na sekundárním trhu). Ale je to tak, Mintos je oblíbenou platformou a je tam teď přetlak investorů, tak úroky klesají.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *