Lendy: zkušenosti s britským P2P portálem

V září 2016 jsem začal využívat P2P portál Saving Stream (nově Lendy). Mé první zkušenosti byly zprvu pozitivní a platforma se mi hodně líbila. Bohužel v současnosti (únor 2018) je to s Lendy komplikované. Hromadí se úvěry v defaultu a horší se likvidita. Po úpravě podmínek už portál není atraktivní tolik jako dříve, své zájemce si však stále najde. I když vstupovat bych doporučoval pouze po důkladném zvážení rizik.

Lendy - základní informace
4.5 / 10 Hodnocení
Výhody
 • Investice do překlenovacích úvěrů se zhodnocením až 12% p.a.
 • Sekundární trh zabudovaný do primárního. Prodej bez poplatku (nicméně v průběhu prodeje nelze získat úroky).
 • Nulové poplatky pro investory
 • Auto Invest je nahrazen funkcí pipeline loans, kde lze investovat s předstihem do úvěrů, které se teprve dostanou na trh.
Nevýhody
 • Pomalé řešení defaultů, nezvládnuté procesy. Některé úvěry jsou už 650+ dní po splatnosti. Veškeré úvěry po splatnosti více, jak 90 dní negenerují investorům výnosy. V mém případě více než polovina portfolia nepracuje a leží na portálu zablokovaná. Není možné reinvestovat či kapitál stahovat. Likvidita je žalostná.
 • Zaslání peněz z platformy na běžný účet trvalo 12 dní. Investoři, kteří si nechali zaslat peníze přes TransferWise v několika případech hlásili ztrátu.
 • Komunikace ze strany portálu k investorům je velmi špatná, až úsečná.
 • Měnové riziko.

Lendy – odlišnosti od dalších P2P portálů

Když Lendy porovnám s ostatními P2P platformami, pak nutně dojdu k několika závěrům.

 • Na Lendy jsou řádově stovky úvěrů. To je mnohem méně, než například na Mintos, Twino apod., kde jsou jich desetitisíce. Avšak i když úvěrů přibude měsíčně jen hrstka, jsou to obrovské částky mnohdy v milionech liber.
 • Jedná se o překlenovací úvěry, které slouží většinou do té doby, než střadatel splní podmínky pro přidělení úvěru v bance. Délka úvěru bývá maximálně 12 měsíců. Zhodnocení na Lendy se pak pohybuje ve škále 8 – 12% p.a.
 • Portál nabízí půjčky s LTV do 70%. Nenajdete tu úvěry s garancí. Úroky se počítají denně a připisují měsíčně a to i u úvěrů po splatnosti. Po nedávné změně podmínek však došlo k úpravě a připisování funguje pouze do doby -90 dnů. Poté jsou úroky pozastaveny až do úplného zaplacení dlužné částky, kdy by Lendy měl vyplatit zbylé úroky najednou.
 • Díky tomu, že je úvěrů méně, měsíčně chodí emaily s krátkým komentářem – zda je vše bez problémů nebo zda nějaké očekávat. Tyto informace se lze dočíst i uvnitř platformy.
 • Lendy je pod dohledem FCA (Final Cunduct Authority), nezávislé organizace pro dohled nad finančními trhy.
 • (Aktualizace červenec 2017) – u úvěrů, které jsou delší dobu po splatnosti nově přibyl rizikový úrok (bonus accrual). To by mělo být alespoň malé bolestné za velmi špatnou likviditu.

Rozdělení vkladu, chybějící Auto Invest

První vklad na Lendy – 750 liber jsem rozdělil do 8 půjček. Nutno přiznat, že to bylo ještě v dobách, kdy na platformě byl takový nával, že jsem se přihlašoval několikrát, než se investice podařila. Lendy nedisponuje žádným nástrojem pro Auto Invest. Tehdy bylo tržiště plné investorů, kteří se o úvěry doslova přetahovali.

V současné době (únor 2018) je tržiště pravým opakem minulých dob. Kvůli úpravě podmínek je velmi složité prodat jakýkoliv úvěr, který se blíží regulérní fázi splacení, nebo se přechyluje do záporných dnů. Situace nevypadá dobře, ani pro úvěry s nižším zhodnocením. V praxi to vypadá tak, že čím dál více investorů musí úvěr držet od začátku až do konce.

Konec může znamenat i -250 až -500 dní po splatnosti. Úroky se tedy klidně celý rok nemusí přičítat. Investor by je sice měl dostat technicky po splacení celé částky, ale nemůže každý měsíc reinvestovat a dále s kapitálem pracovat.

Lendy - seznam úvěrů
Rozdělení vkladu na Lendy

Auto Invest chybí, částečně je to však vykompenzováno možností investovat do Pipeline loans – tedy do úvěrů, které se teprve dostanou na trh. Jedná se tedy o jakýsi prefunding. Až do oficiálního umístění úvěru na trh nezískáváte žádné úroky, nicméně se lze přednostně dostat k zajímavějším nabídkám. Bohužel nikdy přesně nelze odhadnout, jakou dobu bude trvat, než se úvěr z pipeline dostane na tržiště. Většinou se tak stane v horizontu 2 týdnů.

Limit na 1 prefunding je 10 tisíc liber, minimální částka pak 100 liber.

Lendy a pipeline loans
Pipeline loans

Úroky se připisují vždy na začátku měsíce, po roční zkušenosti lze konstatovat, že je to s železnou pravidelností. První dny v měsíci již lze většinou částky reinvestovat. Lze tak činit i s částkami pod 1 libru. Lendy výplaty úroků stále drží, nicméně průměrné portfolio má 50% úvěrů po splatnosti a výnosy jsou zhruba poloviční, což investorům na morálce úplně nepřidá.

Invest Now, Pay Later

Na Lendy funguje poměrně zajímavý koncept „Investuj teď, zaplať později.“. Jinými slovy – pokud se nám líbí investice v prefundingu, lze investovat i bez kapitálu, ale záporný zůstatek je nutné do 24 hodin vyrovnat. Dříve tak šlo nakládat i s úvěry na primárním a sekundárním trhu, ale dle mých informací už tuto možnost zrušili.

Tímto způsobem se dříve dalo hezky obměňovat portfolio. Já jsem něco podobného vyzkoušel. Objevila se příležitost k lepšímu úvěru s nízkým poměrem LTV. Zainvestoval jsem 100 liber, které jsem neměl.  Vyskočila na mě tato hláška:

Lendy - investment received

Poté jsem vybral nejméně výhodný úvěr z mého listu a prodal jsem jej. Celý proces trval 10 minut, po prodání úvěru se účet sám vyrovnal a starý úvěr se objevil v kolonce Sold Loanparts a nový úvěr je v Live Loanparts. Na konci měsíce se akorát dorovnali úroky. Bohužel nevím, z jakého důvodu byla tato funkce zrušena.

Prodej úvěru na Lendy

Když máte půjčku v prodeji, na většině platforem se vám běžně dál přičítají úroky. Na Lendy koncept funguje odlišně. V momentě, kdy úvěr držíte v prodeji přes půlnoc, tak se vám úrok za předchozí den nepřipíše. Participace se jinými slovy chová tak, jako kdyby nebyla vaše.

To může být v současnosti velmi problematický koncept. Pokud by se někdo chtěl z Lendy stahovat, může mít portfolio v prodeji klidně i měsíc a za tuto dobu pochopitelně nezíská úroky.

Strategie na Lendy

(září 2016)

Hodně dříve praktikovalo strategii, kdy nakoupilo úvěry s délkou 300 dní a prodávali je na 40 dnech, aby se vyvarovali defaultu. Já jsem tohle od začátku neřešil, protože tento přístup vyžadoval obrovskou pozornost – neustále bylo nutné se přihlašovat, prodávat a nakupovat. Za dřívějších podmínek byl default nebo minusové dny nepříjemná věc, ale investor stále získával po celou dobu držení úroky a defaultů bylo na tržišti jen několik.

Z tohoto důvodu jsem v počátcích moc nestrategizoval – ono to totiž ani moc nešlo. Všechny úvěry měly stejný výnos 12% p.a. a na tržišti byla obrovská poptávka. Investor neměl příliš luxus si vybírat.

Lendy - statement
Lendy – statistiky v panelu statement

V dřívějších dobách portfolio snadno generovalo výnos 1% měsíčně. S úroky jsem vždy mohl disponovat na začátku měsíce a dále je reinvestovat.

(aktualizace únor 2018)

Po úpravě podmínek se tržiště hodně proměnilo. Od několika úvěrů mi do lhůty po splatnosti přešla většina portfolia a přibližně u 50% úvěrů mám pozastaveny úroky. Největším strašákem je však narůstající počet defaultů, kterých je 24, z toho některé i 500 dní po splatnosti. Změny podmínek a dlouhé procesy ve vymáhání přesvědčily některé investory o tom, že je čas odejít.

Likvidita se změnila směrem k horšímu a v současné době doporučuji investovat pouze do dobře vybraných úvěrů. Mám pocit, že Lendy jistiny přeceňuje. Prodej na sekundárním trhu prakticky nelze učinit bez měsíce čekání a více.

Závěr

Lendy - závěrečné hodnocení portálu
4.5
Výnos
7
Tržiště
1
Likvidita
7
Funkce, přehlednost
3
Riziko
Celkem 4.5 / 10
Uživatelé (1 hlas) {{ reviewsOverall }} / 10
Aktuální informace
 • Výnos 5/10 - Deklarovaný výnos od 7 do 12 % je stáhnut právě o nefunkční podíly půjček 90 dní po splatnosti. Průměrnému investorovi tyto úvěry tvoří i 50 % portfolia. Další práce s úroky je nemožná.
 • Nabídka úvěrů 7/10 - Aktuálně velmi dobrá. Bohužel je to znak toho, že spousta investorů své participace prodává. V dřívějších dobách bylo naopak velmi těžké jakýkoliv úvěr odchytnout kvůli vysoké poptávce.
 • Likvidita 1/10 - Jeden ze zásadních problémů Lendy. O úvěry po splatnosti nemá nikdo zájem. Investor, který část úvěru vlastní je nucen ji dále držet až do hořkého konce. Vzhledem k tomu, že úvěry po splatnosti se řeší velmi dlouho, lze očekávat úplné splacení až po stovkách dní.
 • Funkce, přehlednost 7/10 - Pipeline loans (prefunding) nahrazují do jisté míry Auto Invest, nicméně pro zainvestování je třeba se přihlásit a věnovat investicím čas. Sekundární trh sloučen s primárním a bez poplatků. Platforma je přehledná a design responzivní – tedy přístupný i z mobilních telefonů.
 • Riziko 3/10 - Lendy je obrovská společnost, jejíž krach je v současné době nepravděpodobný. Nicméně mě trápí nezvládnuté procesy, problémy s komunikací, množící se defaulty i fakt, že spousta investorů odchází jinam a stahuje kapitál. Trochu se v delším časovém horizontu bojím dalších problémů, které se budou na stávající situaci, která není uspokojivě řešena nabalovat. Každý P2P portál stojí na spokojenosti investorů a získat zpět jejich důvěru bude velmi těžký úkol.
Uživatelské recenze Přidej své hodnocení
Order by:

Be the first to leave a review.

Verified

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Přidej své hodnocení

Platforma mi dříve dělala velkou radost, dnes je bohužel jen slabým odvarem minulých dob. V době aktualizace tohoto článku se pokouším z Lendy postupně stahovat, ale nejde to ani zdaleka tak rychle, jak bych si přál. Ke cti Lendy slouží, že investoři prozatím nepřišli o peníze a každý default prozatím uspokojivě vyřešili.

Nicméně v současné době je úvěrů v defaultu přes 20 a já se obávám, že investoři už nějakou ztrátu zažijí. Možná i proto se Lendy do prodeje úvěrů v defaultu zase tolik nehrne. Do doby než prodá se ztrátou investoři formálně nic neztratí a stále tak v sobě mohou živit naději na pozitivní výsledek.

Nutno říci, že Lendy má procesy neuvěřitelně dlouhé. Komunikace je pomalá a zaslání částky z portálu směrem na běžný účet trvalo neuvěřitelných 12 dnů. Případný převod prostředků doporučuji realizovat přes TransferWise – tento portál jsem popsal jednom z dalších článků. Pomůže vám to ušetřit dobrých pár stovek na poplatcích oproti běžné SEPA platbě. Převod z Lendy by mělo jít realizovat rychleji směrem na borderless account účet v librách.

A jaké jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět v komentářích.

Poslat článek na výlet. Sdílet!

8 komentářů

 1. Jak dlouho Vam trvala aktivace uctu? Pro aktivaci je potreba poslat 1 libru. Ja poslal 600, stale je tam hlaska o jedne libre. Pritom uz 600 uz tam sviti k investovani, ale stale cekam a cekam. Dekuji

  1. Zdravím, já se přiznám že jsem byl v tomhle v pohodě. Převod trval 2 dny, zasílal jsem podobnou částku a hned potom jsem byl schopen s ní pracovat. S hláškou o jedné libře jsem se nesetkal, tak bohužel neporadím. Nikde jsem se o podobném problému doteď nedočetl, tak bych zkusil kontaktovat podporu.

 2. Zkoušel jsem tu možnost jít do mínusu. Dnes to asi už funguje jinak. Když jsem vložil do půjčky více než jsem měl, tak jsem musel navýšit Deposit. V daný moment se zablokovala možnost cokoliv prodat na sekundárním trhu. Asi chtějí – donutit uživatele, aby naposílali více peněz.

 3. Zdravim, neviete poradit po zaslani mensej ciastky mi prisla emailom sprava:
  > We are very pleased to confirm your deposit of £6.86
  >
  > This has now been credited to your Saving Stream account and you are ready
  > to start funding loans with it.

  Kde sa to ma potvrdit ? Na email sa neda odpovedat.
  Dakujem
  MArtin

  1. Zdravím. Dle emailu usuzuji, že nemusíte nic potvrzovat, ani odpovídat. Vklad byste měl mít už připsaný na účtu. Při každém vkladu jsem dostal úplně stejnou zprávu.

 4. Lendy je v těžkých problémech. Neinvestujte. Většina půjček v defaultu, některé už několik let, Lendy nepodniká žádné kroky. Neinvestujte.

  1. Díky za komentář Matěji.

   Recenze už je nějaký pátek neaktuální, dnes bych Lendy s klidným svědomím taktéž nikomu nedoporučil. Sám se snažím ještě něco málo vytáhnout, ale jsem neúspěšný o čemž píši ve čtvrtletních reportech. Když bude čas, zkusím text dodatečně upravit ať to nikoho nesvádí.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *