FundingSecure: recenze britského P2P portálu

Od sepsání poslední recenze P2P portálu už uplynula poměrně dlouhá doba. Kvůli osobní zkušenosti mi shromáždění informací a dojmů nějaký čas trvá a zároveň si snažím z čím dál širší nabídky dobře vybírat. Na portál FundingSecure jsem narazil, když jsem hledal náhradu za platformu Lendy, ze které se v současné době stahuji.

Oba portály fungují na podobném principu, nabízí zajištěné úvěry a disponují možností participace prodat na sekundárním trhu. Já se zatím bohužel ani po čtvrtém měsíci s FundingSecure příliš nekamarádím. V tomto článku se zkusím podělit o své dojmy – ty pozitivní i negativní.

O portálu FundingSecure

FundingSecure je britský portál, který podobně jako Lendy umožňuje investovat do překlenovacích úvěrů. Platforma existuje již od roku 2012 a má 3500 aktivních investorů (jejich stav účtu je vyšší, než nula). Celkový objem poskytnutých úvěrů je v době psaní článku 236 milionů liber, což je přibližně 60% objemu Lendy.

Minimální částka jednoho podílu činí 25 liber. Úvěry jsou jištěny zástavou, která může mít nejrůznější podobu – od nemovitostí, přes umění, sbírky, auta a další cennosti. FundingSecure klade vysoký důraz na ocenění zástavy, součástí každého úvěru je i pdf se znaleckým posudkem.

FundingSecure - loan overview
Detail úvěru

Investor neplatí žádné poplatky, vedení účtu i investice jsou zdarma. Registrace je podobně jako u ostatních portálů rychlá a intuitivní. Někoho by snad mohlo překvapit, že kromě dokladů totožnosti je k potvrzení osobních údajů vyžadována ještě libovolná faktura (např. za internet), ale to začíná být poměrně běžnou praxí i jinde. První vklad lze učinit rovnou skrze TransferWise či jinou alternativní službu k bankovním převodům, což považuji za velmi dobrý benefit.

Uživatelské rozhraní je bída

Ne, že by snad platforma byla nepřehledná, ale najde se tu celá řada nedořešených detailů. Tyto detaily nejsou v konečném důsledku zase tolik podstatné, ale zbytečně platformu shazují. Já zkusím v krátkosti zmínit 2 věci, které mě nejvíce obtěžují.

1) Dashboard

Většina platforem má jako hlavní obrazovku jednoduchou tabulku, ve které investor okamžitě vidí svůj výnos, počet úvěrů splácených včas, po splatnosti, defaulty a částky. Já osobně se velmi často podívám na dashboard a jdu pryč, protože více vědět nepotřebuji.

fundingsecure dashboard
FundingSecure – dashboard

U FundingSecure je dashboard až příliš stručný. Vidím pouze kolik mám zainvestováno a svůj dostupný zůstatek. Pro další data musím hlouběji do platformy. Řekněme, že chci zjistit kolik úvěrů mám po splatnosti. Rozkliknu si tedy sekci My investments, kde vidím pohromadě všechny investice.

FundingSecure - sekce My investments.
Sekce My investments

Z tabulky vyčtu, že mám vklad rozložen do 20 úvěrů a ty, které jsou po splatnosti si musím manuálně spočítat (případně si tabulku ještě seřadit podle Date Ending, abych viděl sestupně, kde je nějaký problém). Tím se dostávám k druhé věci, která mi vadí.

2) Jak zjistit výnos za poslední měsíc?

FundingSecure vypočítává zisk pouze z ukončených úvěrů. Úroky přirozeně nabíhají každý den, ale investorovi jsou připsány až po úplném splacení. Problém je, že když chci zjistit, jakou hodnotu má celé portfolio, tak vlastně musím sečíst 3 částky.

 • Hodnotu úvěrů, které jsem zainvestoval (dashboard).
 • Hodnotu dostupného zůstatku (dashboard).
 • A hodnotu Interest to date, kterou najdu na konci tabulky v sekci My Investments – viz obrázek výše.

První hodnotu měřit nepotřebuji, druhou si změřím poměrně snadno skrze Tax report a třetí hodnota v závislosti na časovém období měřit nejde. Takže, když si chci zapsat do excelové tabulky, kolik jsem předchozí měsíc přibližně vydělal na úrocích, mám smůlu.

fundingsecure - tax report
Tax report

Tax report pracuje pouze s ukončenými úvěry. Úroky doposud neukončených úvěrů nejdou nijak smysluplně změřit a tím pádem ani kontrolovat.

Sekundární trh a chybějící Auto Invest

FundingSecure disponuje sekundárním trhem, který má od jiných portálů několik odlišností:

 • V případě nákupu participace ji nakupujeme i s úroky. Prodávající strana prodává svůj podíl i s naběhlými úroky, které má teprve obdržet. Princip je takový, že poslední investor, který participaci drží, pak v případě plného splacení obdrží plný výnos. Zároveň také podstupuje vyšší riziko, protože v případě hrozícího defaultu zaplatí při koupi o naběhlé úroky více.
 • Nelze prodávat podíly, které jsou méně, než 30 dní od předpokládaného splacení, případně jsou jinak blokovány.
 • Pokud úvěr leží na SM déle, než 14 dní, je nabídka na tržišti stornována.

Nakoupit a prodat tu lze se slevou či přirážkou.

fundingsecure - sekundární trh
Sekundární trh

Auto Invest bohužel chybí. Jsou platformy, kde by absence AI tolik nevadila (například u Bondsteru stejně nemohu filtrovat parametry jako věk jinak než ručně). Tady bohužel AI chybí citelně.

Renewal loans

Některé projekty namísto splacení úroků i jistiny končí tím, že dlužník zaplatí pouze úroky a znovu si peníze půjčí. Takovéto úvěry jsou znovu umístěny na primární trh (v názvu označeny jako renewal) čekají na další kolečko zainvestování.

Investor se může sám u každého úvěru rozhodnout, zda v takovém případě znovu stejnou částku automaticky zainvestuje či nikoliv. K tomuto rozhodnutí slouží tlačítko na konci řádku kdy zelená barva symbolizuje automatickou investici do obnoveného úvěru.

fundingsecure - renewal loans

Spousta investorů vnímá renewal loans jako jistou náhradu Auto Investu. Nicméně já si myslím, že tyto dvě věci jsou neslučitelné. V obnovených úvěrech jsou totiž zahrnuty i případy, kdy má dlužník problémy se splácením. U každého úvěru je v případě špatné situace poměrně vysoká šance, že skončí jako renewal, z tohoto důvodu lze chápat nové úvěry jako méně rizikové, než ty obnovené.

Moje strategie na FundingSecure

Po zkušenostech na Lendy vkládám do každého úvěru pouze minimální částku 25 liber. Vybírám si takové úvěry, které mají LTV nejlépe pod 40% – 50% a pokud možno nejsou renewal. Podobný přístup je však velmi těžké dodržet, protože na primárním trhu je poslední dobou nových úvěrů s podobným LTV jen opravdu málo, případně jsou rychle zafinancovány.

Vysvobozením není ani sekundární trh, protože úvěry s těmito parametry jsou většinou zatíženy ještě premium poplatkem.

Pohled do statistik

Při návštěvě stránky se statistikami úvěrů narazíme na poměrně sympatickou tabulku s celkovým množstvím úvěrů a kapitálovou ztrátou, která činí 0,47%.

fundingsecure - capital loss

Následuje další tabulka se spoustou zajímavých dat.

fundingsecure - statistiky january - march 2018
Statistiky January – March 2018

Vyčteme například, že včasně spláceno je 84% úvěrů. Okolo 11% půjček je po splatnosti a pouze 4,7% spadne do defaultu. Tato statistika prakticky odpovídá mým zkušenostem.

Méně veselejší je řádek Funds Pending, který značí, že téměř 70% prostředků, které jsou v defaultu je aktuálně vymáháno. To poukazuje na skutečně dlouhé vymáhací procesy. Taková je zkušenost i spousty uživatelů dle nezávislých recenzí na Trustpilot. Podle některých komentářů není výjimkou zpoždění i několik stovek dnů. Snadno tu lze najít paralelu s portálem Lendy, kde počet defaultů stále stoupá.

V současné době je na Lendy v defaultu 24 úvěrů o celkové částce 36 milionů liber. To odpovídá míře přibližně 9,3%. FundingSecure má tuto hodnotu poloviční.

FundingSecure - trustpilot

Odkazy

Recenze od Finlord z 11/2016. Zajímavý je posun ve statistických datech. Ukazuje se také, že platforma prošla jistým redesignem, ale v některých ohledech změny zatím nepřišly.

Vlákno na P2Pforum.cz – zde je rozebíráno danění podílů, které investor nakoupil na sekundárním trhu.

Další článek z dílny Finlord o defaultu na platformě FundingSecure. Ukazuje, jak snadno může být LTV nadhodnoceno a jak se vůči těmto vlivům bránit.

Závěr

V recenzi jsem byl trochu kritický. Pravdou je, že FundingSecure není špatná platforma. Ale některé detaily ji zbytečně shazují. Na portálu jsem aktivní od počátku tohoto roku a z dosavadních zkušeností bych FundingSecure preferoval před Lendy. Důvodů je několik.

 • FundingSecure má zatím oproti Lendy poloviční default rate. Ačkoliv i to se může v budoucnu změnit. Dle statistik je předpokládaná míra defaultu okolo 7%.
 • Dle FAQ je v případě defaultu nejdříve uspokojena strana investorů (jistina + úroky) a teprve až poté FundingSecure. To nebývá úplně časté.
 • Mám (subjektivně) lepší pocit z komunikace. Ve vzácných příležitostech, kdy jsem využil chat se mi vždy někdo rychle věnoval. Na Lendy jsem se v lepším případě dočkal odpovědi po 2 týdnech.

Je samozřejmě otázkou, zda je nutné řešit diverzifikaci v P2P segmentu až do té míry, že sáhneme po samostatném portálu, který umožňuje investovat v librách. Je otázkou, zda si nevybrat 1-2 nejlepší portály na trhu a zda vůbec sahat po trochu horších alternativách. P2P lending je stále zatím spíše alternativní formou investice, která nemá takovou historii jako akcie a tuto volbu si musí každý zvážit podle svého.

Pokud jste aktivní na FundingSecure, budu jako vždy velmi rád za vaše postřehy a komentáře.

Stav po 5 měsících

Aby nebyla recenze zavádějící, rozhodl jsem se přidat informaci aktuálně po 5 měsících držení portfolia. V současnosti mám 13 úvěrů po splatnosti. A to i přesto, že jsem neměnil strategii a LTV zůstalo na maximální hodnotě 50%. Nakonec jsem se rozhodl, že se z platformy stáhnu a nebudu investovat další prostředky.

Fundingsecure - úvěry ve zpoždění.

4 Comments

 1. Díky za recenzi. Osobní zkušenost je vždy nejcenější informace. Já osobně mám z britských p2p portálů smíšené pocity. Jakoby byl UK trh už tak přepůjčovaný, že je těžko hledat spolehlivého dlužníka.

  1. Radovane, já díky za komentář. Upřímně mám z britských portálů také zvláštní pocity. Vyzkoušel jsem zatím Lendy a FundingSecure a mám pocit, jako kdyby to byl svět sám o sobě. Oproti jiným alternativám vnímám svou zkušenost zatím jako takový podprůměr.

 2. Mám z GB taky smíšené pocity, 2 roky zpátky všechno šlapalo jak po drátkách (SavingStream, FundingSecure). A teď? Není ani žádná krize a defaulty se jen hrnou, z Lendy (SS) jsem se už stáhl a visí mě tam pár set GBP v defaultech. To stejné na FS, už nereinvestuji, nechávám to dojet – vše mám po splatnosti a čekám a čekám – kromě toho už je tam i pár DEFAULTŮ. Takže jak jsem byl nazačátku nadšen z diverzifikace do jiné měny, tak teď toho trochu lituji, protože ty úroky ani zdaleka nepokryli výši těch DEFAULTŮ. Takže uvidíme…za mě teda nedoporučuji tam teďka vstupovat.

  1. Doonio, děkuji za komentář!

   Já to už nakousl v poslední recenzi o EstateGuru, ale zpětně to musím dopsat i sem, aby recenze někoho nemátla. Také mám v současnosti cca 10 úvěrů po splatnosti. Celkově mi byl GB čert dlužen.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *