P2P portál Bulkestate – základní informace

Bulkestate statistiky

  • Zajištěné úvěry s průměrným LTV kolem 50%.
  • Investování zcela bez poplatků.
  • Funkce jednoduchého Auto Investu.
  • Minimální investice od 50 EUR
  • Vlákno na P2Pforum.cz
  • Web: [eafl id=”6539″ name=”bulkestate” text=”bulkestate.com”]

Registrovat se na Bulkestate


Bulkestate je Lotyšská crowdfundingová platforma, která se zaměřuje na developerské projekty. Délka úvěrů je 12 měsíců s průměrným LTV 50% a výnosem přes 14% p.a. Na platformě v současnosti investuje přes 2200 investorů. Sekundární trh na portálu chybí, investor se tedy ze své participace nemůže předčasně vyvázat a je nutné investici držet až do konce. Investor dostane celý výnos najednou do 15 pracovních dní z ukončeného projektu – nejsou tu tedy žádné měsíční výnosy.

V případě opoždění jistiny se výnos nenavyšuje. Pokud splacení proběhne v předstihu, úrok je vyplacen minimálně za 3 měsíce.

Registrace a rozhraní platformy

Bulkestate - registrace

Registrace je jednoduchá a zabere jen několik málo minut. Investor vyplní krátký formulář a následně je vpuštěn do rozhraní. Pro účely přihlášení lze využít i Facebook či účet Google.

Samotné rozhraní je velmi jednoduché. Některé funkce se však ukrývají pod jmenovkou v pravém horním rohu. Zde nalezneme AI, možnost si na účet nabít a vybrat peníze, group buying a další nastavení.

Tržiště na Bulkestate

Tržiště prozatím nenabízí příliš prostoru pro diverzifikaci. Projektů je nižší množství a přibývají zatím pomalu. Většina nabízených příležitostí je ze Lotyšska. Dle informací na webu, Bulkestate na tržiště neumisťuje úvěry s LTV vyšším, než 70%. Nicméně na tržišti se lze setkat i s hodnotou FLTV (future – budoucí LTV), která srovnává velikost úvěru k budoucí hodnotě nemovitosti. Garance vykoupení není nabízena.

V současnosti je na Bulkestate 5 kompletně splacených projektů, což je vzhledem k relativnímu mládí platformy málo na nějaké hlubší závěry. Žádný z projektů se však zatím nedostal do prodlení ani defaultu, což je pozitivní zpráva.

Bulkestate ve svém FAQ uvádí, že projekty si pečlivě vybírá. Kromě projektu zkoumá platforma i tým, který za projektem stojí. Úvěry jsou poskytovány jen projektům, které investorům umožní budoucí exit. Všechny projekty jsou kryty hypotékou a v případě selhání může Bulkestate podniknout další kroky.

Bulkestate tržiště

Na tržišti lze nalézt i tzv. Group buying. Vlastník nemovitosti může skrze platformu nabízet i celé byty či pokoje za velkoobchodní cenu. Investoři tedy mohou nakoupit i jednu či více jednotek. Této funkce však využijí pouze velcí investoři nebo společnosti.

Bulkestate - detail úvěru

Auto Invest a chybějící sekundární trh

Bulkestate Auto Invest

Auto Invest je velmi jednoduchý. V podstatě se jedná o nástroj, který disponuje třemi parametry.

  • Maximální hodnota jedné investice
  • Minimální výnos (lze vybírat pouze ze 3 nabízených možností)
  • Maximální délka úvěru (pouze ze dvou možností)

Vzhledem k charakteru tržiště, jednoduchosti AI a dostupnosti velkého informací však budou investoři využívat této funkce nejspíše jen omezeně a budou si nejspíše sami vybírat.

Sekundární trh prozatím není k dispozici. Z tohoto důvodu není Bulkestate vhodný pro krátkodobé investování. U podobných projektů je také velká pravděpodobnost, že bude docházet k dalším průtahům.

Závěr

V případě Bulkestate největší riziko spatřuji v tom, že platforma si zatím neprošla žádným procesem vymáhání. Projektů je zatím velmi málo a k jejich ukončování bude docházet postupně v průběhu dalších let. V současnou chvíli tak nelze činit absolutně žádné závěry o default rate a kvalitě nabídek. Uvidíme časem.

Za sebe nevidím žádnou přidanou hodnotu oproti zavedeným alternativám, která by mě přesvědčila investovat své peníze. Například portál EstateGuru je zaměřen podobným směrem a na tržišti je více nabídek, lze lépe diverzifikovat a zatím zde nedošlo ke ztrátě kapitálu investorů.