Bondster: recenze a zkušenosti s českým P2B portálem

Portál Bondster byl spuštěn v červnu roku 2017. Aktuálně (06/2018) je na platformě přes 4100 investorů, kteří zainvestovali objem půjček ve výši 167 milionů korun. Na portálu jsou aktuálně 4 nebankovní společnosti – Acema, Bez Banky, Bankometr a Yaris.

Bondster disponuje přehledným uživatelským rozhraním, nástrojem pro automatické investování i celou řadou garancí. Na vše se postupně podíváme v této recenzi.

Bondster - základní informace
6.8 / 10 Hodnocení
Výhody
 • Na české prostředí lukrativní výnosy. Průměr všech investorů je někde okolo 10 % p.a.
 • Lze investovat v CZK i v EUR
 • Přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní, snadné ovládání.
 • Minimální participace 100 Kč. Ta je ještě mnohem nižší, než u jiných platforem a Bondster si lze osahat i s velmi malou částkou.
 • Několik forem garance a jištění investora.
 • Notifikace o nových úvěrech skrze email a Facebook.
 • Transparentnost a množství informací ke každému úvěru.
 • Hezky zpracované otázky a odpovědi.
Nevýhody
 • Poplatek 1 % ročně z proinvestované částky. Nic dramatického, ale je dobré s ním počítat.
 • Nižší množství nových úvěrů. S vyšším kapitálem nelze po menších částkách s úspěchem diverzifikovat tak jako u Mintosu. V případě zainvestování větší částky je nutné odpovídajícím způsobem navýšit podíly.
 • Krátká historie - 1 rok.
 • Pouze 4 poskytovatelé. Většinu objemu tvoří Acema. Investor může narazit na problémy s diverzifikací v rámci jedné platformy.
Bonus
Při zadání promo kódu 1451 nový investor získá +1% navíc k investici do 90 dní.

Registrovat se na Bondster

Jak funguje Bondster?

Bondster recenze – registrace a uživatelské prostředí

Registrace nových uživatelů bývá zpravidla snadná a intuitivní. Bondster v tomto případě není výjimkou a vlastně se jednalo o jednu z mých nejjednodušších a nejrychlejších registrací. Pokud nepočítám čtení podmínek, celý proces zabere pouze několik málo minut. Portál vyžaduje jen nejnutnější informace a doklad totožnosti či doklad o vlastnictví bankovního účtu lze doplnit později.

V jednoduchosti je řešeno i uživatelské prostředí. Na investory nečeká žádná záludnost a vše je snadno pochopitelné a názorné.

Bondster recenze - uživatelské rozhraní.
Pohled do uživatelského rozhraní Bondsteru.

Ještě zmíním fakt, že Bondster je první platformou v ČR, která ve svém základu disponuje automatickým nástrojem pro investování. Tento nástroj výrazně šetří čas se správou portfolia a zvyšuje šanci, že investor zainvestuje více prostředků.

Nabídka úvěrů, garance a ochrana investora

Platforma v současnosti spolupracuje se čtyřmi nebankovními společnostmi. Největší z nich je Acema a dále jsou tu menší provozovatelé Bez bankyBankometr a nedávno přibyla také společnost Yaris. Investor je po vzoru Mintosu o každé ze společností informován v samostatné sekci, kde lze dohledat historii, počet zaměstnanců, úrokové sazby účtované dlužníkům či objemy poskytnutých úvěrů. To značně přispívá k transparentnosti celé platformy.

Pokud jde o garance, investor může být jištěn hned několika způsoby nebo jejich kombinací.

 • LTV – poměr výše půjčky k hodnotě zajištění. Nižší procentuální hodnota udává lepší zajištění úvěru.
 • Pravidelné vystoupení z investice – Pravidelně za určité období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) je investorovi nabídnuta možnost vybrat zbylou jistinu za předem definovaný poplatek. Doba pro možné vystoupení se počítá od data provedení investice a investor má okno 5 dní na provedení vystoupení. Podmínkou pro vystoupení je, že půjčka není aktuálně déle jak 14 dní po splatnosti.
 • Garance likvidity – Je v podstatě vylepšenou možností vystoupení z investice. Úvěr lze za jednorázový poplatek prodat úplně kdykoliv
 • Garance zpětného odkupu – Zajišťuje investorovi navrácení zbývající jistiny a nezaplacených úroků v případě, že dojde k nesplácení. Počet dní k uplatnění garance vykoupení je uveden v detailech, nejčastěji je 60 dní.
Bondster recenze - detail půjčky.
Informace v sekci detail půjčky. V rozložení investic je patrné, že poskytovatel drží povinný minimální podíl 5%.

Investoři mohou navíc ke svým rozhodováním využít celou řadu dalších informací. K dispozici je například odhad ceny nemovitosti ve formátu pdf a ve splátkovém kalendáři lze dohledat, zda byly úhrady minulých splátek provedeny včas. Počet a dostupnost informací vnímám oproti jiným portálům jako velmi nadstandardní.

Bondster recenze - informace o zajištění.

Bondster recenze - splátkový kalendář.

K procházení vhodných investic se určitě budou hodit filtry, kde lze podle jednotlivých parametrů dohledat vhodné úvěry k manuální investici. Vzhledem k záplavě informací tuto funkci osobně vnímám jako velmi potřebnou.

Autoinvest a sekundární trh

Sekundární trh chybí, ale nahrazují ho garance

Bondster prozatím nedisponuje sekundárním trhem, kde lze držené participace prodat ostatním investorům a předčasně se z držení úvěru vyvázat. Nicméně díky rozšířené nabídce garancí to zase tolik nevadí. Za určitých podmínek se lze totiž vyvázat téměř ze všech půjček, které jsou na tržišti nabízeny – i když za poplatek.

V tuto chvíli je na místě připomenout situaci, která vznikla téměř na všech velkých portálech. Sekundární trhy bobtnají a stávají se čím dál více nelikvidní. I když Bondster plánuje sekundární trh časem také zavádět, věřím tomu, že se najdou investoři, kteří ocení možnost vykoupení například jednou za půl roku, než aby museli se slevou hledat protistranu, která jejich podíl odkoupí. V případě Bondsteru a uplatnění garance pravidelného vystoupení z investice však bude záležet na tom, zda úvěr není více, jak 14 dní po splatnosti. Zkrátka, vždy je to něco za něco a investor nějaké riziko podstoupit musí.

Automatické investování

Nástroj pro automatické investování nabízí vše, co by takový nástroj nabízet měl. Vzhledem k širokému spektru garancí si bude potřeba AI příkazů nastavit více, ale to by neměl být problém. Pro každý příkaz si lze přetažením nastavit prioritu vykonávání a přiřadit maximální procentuální část majetku.

Bondster recenze - autoinvest.
Parametry autoinvestu.

Zde mi trochu vadí jeden detail. Jak už jsem zmínil, k možnosti vystoupení z investice či uplatnění garance likvidity se váže jednorázový poplatek. Ten může být 1%, ale i více. Právě filtraci tohoto poplatku jsem v AI nenašel.

V jednom z úvěrů společnosti Bez banky jsem dohledal například poplatek za vystoupení 5%. Součástí je sice i garance vykoupení v případě nesplácení a délka úvěru je pouze 12 měsíců. V těchto konkrétních případech by to nevadilo, protože investor by stejně úvěr držel po celou dobu životnosti. Teoreticky by ale mohla nastat situace, kdy by byl investor kvůli AI poškozen. Doporučuji si tedy toto ohlídat.

Moje strategie na portálu Bondster

Na zahraničních portálech si investor může říci – beru vše s garancí, případně beru nabídky s určitým maximálním LTV. Případně vykupuji pouze určité ratingy. Všude se dá strategie stanovit poměrně jednoduše.

Bondster však nabízí ochran daleko více, navíc je tu nadstandardní množství informací, které se vyplatí pročíst a zvážit. Stanovit si fixní strategii nemusí být proto tak jednoduché. Alespoň já jsem došel k tomu, že jsem svůj první vklad rozdělil z větší části ručně. Zaměřil jsem se na úvěry s LTV 50% a nižším, beru v potaz věk, investiční horizont a v případě pravidelné možnosti vystoupení si hlídám historii splácení a poplatky. Vklad jsem pak rozdělil po 200 – 400 Kč, spíše už dle subjektivních pocitů. Na zbytek nerozděleného vkladu jsem nastavil autoinvest. V souvislosti s umisťováním nových úvěrů na tržiště Bondster zasílá notifikace emailem.

Bondster recenze - nákup nových úvěrů
I nákup nových úvěrů je přehlednou záležitostí. Vše probíhá v boční části okna.

Výnos mi přijde na české prostředí velmi zajímavý. Koneckonců oproti zahraničním portálům odpadá měnové riziko. Platforma uvádí úvěr někde u 10,2% p.a.  Já se s výnosem dostal někam k 9,0% p.a. Nutno říci, že se nehrnu za co nejvyššími čísly. Portfolio rozděluji rovnoměrně s 50% zastoupením garance odkupu. Důležitým kritériem je pro mě také věk dlužníka.

Bondster nabízí širokou škálu úvěrů s dlouhým investičním horizontem. Výjimkou nejsou ani úvěry na 200 měsíců a více. Právě v těchto případech hraje velkou roli možnost vystoupení z investice, protože jen málokomu se chce čekat na celou jistinu tak dlouho. Investiční horizont se tak do jisté míry stává volitelnou záležitostí každého investora. Samozřejmě za předpokladu, že splácení bude bez problémů. V ideálním případě je vhodné nákup a držení plánovat na celou životnost investice, ale pokud je to 20 let, chce to podstoupit jen málokdo.

Možnost vystoupení z investice je zajímavou garancí. Na žádnou formu garance se však nelze ze 100% spolehnout jako na záchranou brzdu špatných rozhodnutí. Vzhledem k velkému množství dostupných informací to na Bondsteru platí možná více, než jinde.

Odkazy

Závěr a zhodnocení

Platforma Bondster se mi líbí. Po stránce funkcí a filozofie je portál pro investora srovnatelný s tím, co nabízí zahraničí. Líbí se mi vysoké množství informací, které lze ke každému úvěru rychle a snadno dohledat a chválím nové typy garancí. Ty umožňují investorům se alespoň částečně vyrovnat s absencí sekundárního trhu a dlouhým investičním horizontem.

Bondster - závěrečné hodnocení portálu
7.5
Výnos
6
Tržiště
7.5
Likvidita
7.5
Funkce, přehlednost
5.5
Riziko
Celkem 6.8 / 10
Uživatelé (5 hlasů) {{ reviewsOverall }} / 10
Aktuální informace
 • Výnos 7,5/10 - Výnos mezi 9–10 % ročně. Ukrojen o 1 % poplatek. Nicméně bez měnového rizika.
 • Nabídka úvěrů 5,5/10 - Historie portálu je velmi krátká, Bondster aktuálně disponuje 4 nebankovními společnostmi. Nabídka úvěrů je v současnou chvíli dostačující.
 • Likvidita 7,5/10 - Sekundární trh je nahrazen rozmanitými garancemi. Při výstupu z investice je však nutné si každou participaci zvlášť ohlídat. Výstup je otevřen pouze v předem vybraných termínech a nelze jej dopředu avizovat a automatizovat. Výhodou je garance likvidity, u které lze úvěr prodat za poplatek kdykoliv. Výnosy u garance likvidity však bývají nižší. Sekundární trh neexistuje, i když je v budoucnu plánován.
 • Funkce, přehlednost 7,5/10- Auto Invest, vyhledávání pomocí parametrů, přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní. Blesková registrace. Web je responzivní, uživatelské rozhraní už nikoliv. Plusový bod za Auto Invest vzhledem k relativnímu mládí platformy.
 • Riziko 5,5/10 - Investor je ochráněn skrze různé typy garancí, které jsou v rámci nabídky portálů nadstandardní. Platforma je transparentní. Problémem může být dobrá diverzifikace. Bondster má zatím velmi krátkou historii a menší komunitu. Teoreticky tak může být více náchylný ke změně podmínek.
Uživatelské recenze Přidej své hodnocení
Order by:

Be the first to leave a review.

Verified

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Přidej své hodnocení

Asi nejzásadnějším nedostatkem je nižší množství úvěrů na tržišti, které jsou navíc převážně od jednoho poskytovatele. Na druhou stranu, lze to vzhledem k relativně krátké existenci Bondsteru očekávat.

Osobně se moc těším na další novinky a vývoj. Koneckonců Bondster má rozhodně kam růst. Libí se mi, že oproti konkurenčnímu Zonky jsou zde více hájeny zájmy investora s důrazem na velké množství dostupných informací a transparentnost. To je koneckonců cesta, která dostala Mintos na špičku mezi evropskými P2P portály a já jsem skutečně rád, že takový přístup vidím i u nás.

Jaké jsou vaše zkušenosti s portálem Bondster? Budu velmi rád, když se podělíte v komentářích.

Bondster: recenze a zkušenosti s českým P2B portálem
4.5 (90%) 10 votes

Poslat článek na výlet. Sdílet!

4 komentáře

 1. Moje zkušenost je především, že to je pustina – strašné málo půjček, autoinvest nemá s čím pracovat. Na Mintosu mám sice měnové riziko, ale je toho o několik řádů více k investování. Bondster se mi líbí v principu (přešel jsem tam z té shitstorm, která se stává ze Zonky), ale bohužel to ani po několika měsících moc nejde…

  1. Díky Václave za komentář. S tím množstvím půjček máte pravdu, dopíši to do článku, ať není zavádějící. Pokud jde o objem, je na tržišti aktuálně několik desítek půjček s celkovou sumou 18 mil. Kč. To se mi nezdá na začínající portál špatné, ale nemám vaši několikaměsíční zkušenost a statistiky, které by prozradily víc nejsou.

   Na Mintosu je úvěrů nesrovnatelně více, to bez debat – ale jsou menší co do objemu. Bohužel to zatím není na investici do 500 půjček po minimálních částkách. Ale uvidíme časem.

 2. Dobrý den,

  chci se zeptat, zda stále investujete na Bondsteru a zda byste na něco změnil názor oproti postoji před 10 měsíci.

  1. Hezký den Dalibore,

   na Bondsteru stále jsem a relativně spokojený. Výnos je okolo 8% p.a. spolu s poplatkem jsem někde na 7%. Bondster však má své mouchy, ne že ne – výnosy se bohužel za těch 10 měsíců poměrně snížili a už není tolik půjček s vyšším zhodnocením. Bohužel se ani nezlepšují možnosti diverzifikace a množství úvěrů. Na druhou stranu, úvěry jsou vždy něčím zajištěné a zhodnocení je bez měnového rizika. Potřebovali by nutně další poskytovatele, aby byla nabídka pestřejší. Se 4000+ investory už nejsou úplně malou platformou.

   Ač to tedy říkám nerad, Bondster z mého pohledu trochu stagnuje. Rostou, ale adekvátně neroste nabídka.

   Více tu: https://hoopoo.cz/bondster-investice/

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *