Bondster: recenze a zkušenost s českým P2B portálem

(Poslední aktualizace 27.5. 2020) – doplnění, aktualizace dat, informace ke COVID-19

P2B portál Bondster byl spuštěn v červnu roku 2017. Jedná se o českou platformu, která propojuje investory a nebankovní společnosti – a to na dvou tržištích v CZK a EUR. Bondster k dnešnímu aktuálně využívá přes 9500 investorů, kteří dohromady zainvestovali objem úvěrů ve výši 1,1 mld. Kč.

Bondster disponuje přehledným uživatelským rozhraním, grafy, nástrojem pro automatické investování i celou řadou garancí pro investory. Na všechny tyto prvky se postupně podíváme. Podělím se i o pár osobních postřehů, které jsem sesbíral za poslední dva roky užívání, vč. printscreenů. V zájmu objektivity jsem do recenze doplnil i poslední informace ke COVID-19 a zhoršené likviditě ze strany společnosti Acema.

Pojďme na to.

Bondster recenze

Portál Bondster je co se týče velikosti druhým největším u nás (hned po Zonky). Pokud jde o filozofii, tak platforma se snaží jít spíše ve stopách zahraničního Mintosu. Platí pro ni tedy podobná specifika a rizika, která jsem v dřívejší recenzi zmiňoval. Dochází k propojování investorů s nebankovními společnostmi a jejich nabídkou. Tento model přináší vyšší výnos, ale zároveň i vyšší riziko.

Uživatelské rozhraní, registrace

Registrace nových uživatelů bývá v oblasti P2P platforem a fintech snadná a intuitivní. Bondster v tomto případě není výjimkou. Pokud nepočítám čtení podmínek, celý proces zabere pouze několik málo minut. Portál vyžaduje jen nejnutnější informace a doklad totožnosti či doklad o vlastnictví bankovního účtu lze doplnit později v případě výběru či prvních investic.

V podobně jednoduchém duchu je řešeno i uživatelské prostředí. Na investory nečeká žádná záludnost a vše je snadno pochopitelné a názorné.

Tržiště i účet jsou rozděleny do dvou záložek – na CZK a EUR. Pro každou měnu je tu vlastní trh, poskytovatelé i statistiky.

Mezi trhy prozatím nelze prostředky převádět (Bondster tuto funkci plánuje zavádět) a každý účet funguje proto funguje co do vkladů a výběrů separátně.

Takto je potom členěna nabídka investic:

blank

Nabídka úvěrů, garance a ochrana investora

CZK tržiště

Na CZK tržišti vystupuje několik nebankovních společností. Největší je Acema a dále tu jsou provozovatelé Bez banky, Bankometr, Yaris či Sim půjčka. Za skutečně aktivní lze považovat pouze dva subjekty – Acemu a Sim půjčku. Možnosti diverzifikace jsou v rámci jednoho trhu proto relativně omezené.

EUR tržiště

Tady je aktivních poskytovatelů více a nabídka výrazně širší. Jsou tu společnosti Mikrokasa, Stikcredit, Maxcredit, Kviku či Lime a rychle přibývají další. Některé důvěryhodnější společnosti vystupují i na Mintosu, avšak tam nabízí zpravidla trochu jiný výnos a podmínky.

Nabídky jsou z hlediska výnosů na Bondsteru většinou atraktivnější a výjimkou není ani zhodnocení přes 13% p.a. s garancí vykoupení. Zde Bondster co se týče výše zhodnocení prostředků patří mezi pomyslnou evropskou P2P špičku. Platforma tedy může být zajímavým doplněním pro někoho, kdo již na Mintosu investuje.

Zároveň je však nutné zmínit kreditní riziko jednotlivých poskytovatelů – to bude bez pochyby rovněž vysoké a s výnosem v EUR se pojí také měnové riziko. Je nutno zmínit, že řada společností nemá zveřejněné aktuální účetnictví a trh zatím není tak transparentní, jak bychom si jako investoři přáli. Toto však platí téměř pro celé odvětví nebankovního P2P lendingu, Mintos nevyjímaje.

Osobně jsem proto názoru nehnat se za každou cenu za vyššími výnosy a udělat si před první investicí vlastní průzkum nebankovních poskytovatelů. Zkrátka není všechno zlato, co se třpytí.

blank

EUR tržiště má výhodu, že je bez poplatků. To bohužel neplatí pro CZK trh, který je zatížen 1% ročním poplatkem z proinvestované částky. Poměrná část poplatku je investorům účtována měsíčně.

Ochrana investora

Pokud jde o ochranu investora, tak ta může spočívat hned v několika způsobech zajištění či jejich kombinací.

Některé garance jsou aktuálně pozastaveny. Blížší info v sekci Bondster v době koronaviru.

 • LTV – poměr výše úvěru k zástavní hodnotě (např. nemovitosti). Nižší hodnota udává lepší zajištění. S LTV se setkáte v podstatě jen u Acemy.
 • Pravidelné vystoupení z investice – Pravidelně za určité období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) je investorovi nabídnuta možnost vybrat zbylou jistinu za předem definovaný poplatek (0-2%). Doba pro možné vystoupení se počítá od data provedení investice a investor má okno 5 dní na provedení vystoupení. Podmínkou pro vystoupení je, že úvěr není aktuálně déle jak 14 dní po splatnosti.
 • Garance likvidity – Je v podstatě vylepšenou možností vystoupení z investice. Úvěr lze za jednorázový poplatek prodat úplně kdykoliv. Tyto úvěry nabízí pochopitelně nižší zhodnocení.
 • Garance zpětného odkupu – Zajišťuje investorovi navrácení zbývající jistiny i úroků v případě, že dojde k nesplácení. Počet dní k uplatnění garance vykoupení je uveden v detailech každé participace, nejčastěji je 60 dní.

Platí to, co u každé garance – tedy že u každého poskytovatele bude mít jinou váhu v závislosti na dobrém finančním zdraví společnosti.

Zvláště začínající investoři si tyto záruky vykládají často jako 100% jistoty. Ty však na Bondsteru ani kdekoliv jinde neexistují. Pokud se poskytovatel nabízející garanci dostane do problémů, nebude schopen participace vykoupit a investor utrpí ztrátu.

Bondster – informace dostupné ke každému úvěru

K rozhodování lze využít celou řadu informací.

Když to vezmu pro CZK, tak k dispozici může být například odhad ceny nemovitosti ve formátu pdf, informace o zajištění, přibližná lokalita a ve splátkovém kalendáři lze dohledat, zda byly úhrady minulých splátek provedeny včas. Jako příklad zveřejňuji jeden takový konkrétní úvěr. Stáhnout si lze i znalecký posudek.

Zahraniční trh je z mého pohledu spíše kvantitativní a informací je méně. Tam je dobré se spíš než mezi jednotlivými úvěry rozhodovat rovnou mezi celými poskytovateli. Zkušenosti v zahraničí ukazují, že výběr konkrétních participací nehraje co se týče ochrany a diverzifikace takovou roli.

Bondster recenze - detail půjčky.
Bondster recenze - informace o zajištění.
Bondster recenze - splátkový kalendář.

Typy úvěrů

V nabídce naleznete tyto typy úvěrů:

 • Podnikatelský zajištěný/nezajištěný
 • Spotřebitelský
 • Hypotéka
 • Perpetuální úvěr – v podstatě nekonečný úvěr, který je automaticky prodán, pokud se splácení opozdí – dříve je měla v nabídce společnost Yaris, teď se s ním lze setkat i na EUR trhu.
 • Likvidní rezerva – výnos 3,9% s možností prodat úvěr kdykoliv.

K procházení vhodných investic se určitě budou hodit filtry, kde lze podle jednotlivých parametrů dohledat vhodné úvěry k manuální investici.

Sekundární trh zatím chybí, ale nahrazují jej garance

Bondster prozatím nedisponuje sekundárním trhem, kde lze participace prodat ostatním investorům a předčasně se z držení úvěru vyvázat.

I když Bondster plánuje sekundární trh časem zavádět, věřím tomu, že se najdou investoři, kteří ocení možnost vykoupení například jednou za půl roku, než aby museli se slevou hledat protistranu, která jejich podíl odkoupí.

Automatické investování

Nástroj pro automatické investování (AI) nabízí vše, co by takový nástroj nabízet měl. Vzhledem k širokému spektru garancí si bude potřeba AI příkazů nastavit více, ale to by neměl být problém. Pro každý příkaz si lze přetažením nastavit prioritu vykonávání a přiřadit maximální procentuální část majetku. Nástroj značně šetří čas se správou portfolia a umí držet v kurzu navolenou strategii. Tady prakticky není Bondsteru co vytknout.

blank

AI by se měl spouštět každou hodinu nebo v případě vložení nových participací na tržiště.

Sumarizace

Výhody

 • Průměrný výnos na českém trhu 8% p.a., na eurovém 12% p.a.
 • Jednoduché ovládání platformy.
 • Oproti jiným platformám pokročilé garance.
 • Nadstandardní množství informací u některých CZK úvěrů.
 • Možno začít i s nízkou částkou. Participace od 100 Kč.
 • Nástroj výnosná rezerva.
 • Auto Invest a možnost filtrování.
 • Česká platforma i podpora.

Nevýhody

 • Málo zajištěných nabídek v CZK. Portfolio je třeba budovat déle.
 • Poplatek 1% p.a. na českém trhu.
 • Vyšší riziko a horší transparentnost některých nebankovních poskytovatelů.
 • Diskutabilní etický dopad některých investic. To platí pro celý segment.
 • Chybí sekundární trh a některé další nástroje.

Bondster: zkušenosti, dojmy, mé portfolio a strategie

V P2P mám přibližně 18% portfolia, z toho přibližně 7% v Bondsteru. Ze všech poskytovatelů investuji pouze do Acemy, která působí na českém trhu.

blank

Dále pak vyhledávám jen nabídky, které mají LTV 70% a nižší. Ručení výhradně nemovitostí. Vyhýbám se nezajištěným úvěrům a zvlášť těm podnikatelským. Nerozdělený vklad mám pak na likvidní rezervě u Acemy se zhodnocením 3,9% p.a. (2,9% čistého bez daně).

V důsledku těchto rozhodnutí je i můj výnos na Bondsteru nižší, než u průměrného uživatele (aktuálně 7,62%, s poplatkem tedy 6,62%). Mé portfolio u Acemy zároveň nemá garanci vykoupení a tak se mi navyšují i zesplatněné participace. Konečný výsledek tak bude záviset do značné míry i na vymáhání (zde je investorovi účtováno 15% z vymožené částky).

Strategie se mi ustálila až po nějaké době a tak jsem si velkou část ztrát zavinil sám svým chováním.

Bondster recenze - nákup nových úvěrů
Nákup nových úvěrů probíhá v boční části okna.

Další nevýhodou jsou zajímavé nabídky, které se objevují jen v několika kusech měsíčně. Oproti EUR trhu se zřejmě může zdát, že výnos v CZK nedává valný smysl. Já to vidím trochu jinak.

 • Považuji za velmi důležité si poskytovatele pečlivě vybírat. Klidně i na více platformách najednou. Na Bondsteru jsem zvolil Acemu.
 • Úvěry jsou zajištěné nemovitostí (takovou nabídku třeba na Zonky nenajdu).
 • Je to část portfolia v P2P, která nepodléhá měnovému riziku.

Dříve byly nabídky od českých poskytovatelů o něco pestřejší a rozumná diverzifikace pouze v českých úvěrech bohužel zatím není možná. Nicméně to objektivně nelze ani na CZK trhu platformy Mintos. Co jsem se bavil se zástupci Mintos i Bondster, pak české společnosti se shánějí velmi, velmi obtížně a tento stav se patrně do budoucna patrně nezlepší.

Testování vkladů a výběrů

Když jsem testoval vklady a výběry, platforma reaguje nadstandardně rychle. Na CZK i EUR (TransferWise) vše probíhá do druhého dne. Za mě tedy rozhodně pochvala. TransferWise pro EUR jsem si musel nejdříve vykomunikovat přes podporu, která mému požadavku rovněž do několika hodin vyhověla.

Bondster v době koronaviru

V posledních měsících se zavedením moratoria společnost Acema prakticky zrušila garanci likvidity, stejně tak nebylo možné v časových oknech z úvěrů vystoupit. Někteří poskytovatelé na EUR trhu rovněž trpěli zhoršenou likviditou, což je stav, který se dotkl prakticky každé P2P platformy. Portály a nebankovní společnosti ustávaly nátlak investorů, kteří si chtěli vybírat jen velmi obtížně.

U mě osobně to ovlivnilo pohled na výnosnou rezervu, která je vlastně stejně riziková jako ostatní úvěry (kdybych peníze potřeboval, nejsou v tu chvíli likvidní).

Pokud jde o zbytek portfolia, tam jsem byl relativně klidný, protože garance a výstupy z investic stejně nevyužívám a úvěry jsou na dlouhé roky.

Problémem Bondsteru je také slabší komunikace. Prezentace na blogu platformy je veskrze pozitivní, nicméně myslím, že investoři nestojí o pozlátko. Chtějí reálně řešit své problémy a chtějí transparentní komunikaci. To je bohužel problém.

Další odkazy

Bonus: +1% k investicím na Bondster do 90 dní

Pokud vás Bondster zaujal, můžete využít bonusové akce a získat tak pro sebe 1% navíc z proinvestované částky do 90 dní (platí pro EUR i CZK). Zároveň tím podpoříte další rozvoj tohoto blogu a investorského fóra, které spravuji. Za každé takové rozhodnutí děkuji.

Číselný kód není třeba zadávat, postačí se registrovat přes unikátní odkaz. Výhody jsou totožné jako u promo kódu, který není určen k šíření online ale slouží k pozvání známých. Po registraci tak můžete využívat vlastní kód k těmto účelům.

Akce se nevztahuje na produkt výnosná rezerva. První 3 měsíce jsou pro nové investory na českém trhu zároveň bez poplatků.

Závěr

Platforma Bondster je po stránce funkcí a filozofie srovnatelná s tím, co aktuálně nabízí zahraničí. Jsou tu některé typy garancí, které nikde jinde nenajdeme a ty umožňují investorům se alespoň částečně vyrovnat s absencí sekundárního trhu. Portál se pravidelně vyvíjí a nabízí nové inovace i poskytovatele (hlavně na EUR trhu). To vnímám jako dobrý signál.

Za sebe zatím Bondster hodnotím spíše kladně. I když vnímám jejich aktuální orientaci především na zahraniční trh, na kterém jsem už aktivní na platformách Mintos a EstateGuru (dřívější recenze).

Za zásadnější nedostatek považuji nižší množství zajištěných úvěrů na CZK tržišti. Případné investory je dobré připravit na fakt, že zainvestovat třeba do stovky různých úvěrů s minimální participací 100 Kč se dost protáhne. Třeba i na rok. To pochopitelně neplatí pro EUR tržiště, ale jak už jsem zmínil to obnáší další rizika.

Těším se na vaše podněty a názory v komentářích.

6 Comments

 1. Moje zkušenost je především, že to je pustina – strašné málo půjček, autoinvest nemá s čím pracovat. Na Mintosu mám sice měnové riziko, ale je toho o několik řádů více k investování. Bondster se mi líbí v principu (přešel jsem tam z té shitstorm, která se stává ze Zonky), ale bohužel to ani po několika měsících moc nejde…

  1. Díky Václave za komentář. S tím množstvím půjček máte pravdu, dopíši to do článku, ať není zavádějící. Pokud jde o objem, je na tržišti aktuálně několik desítek půjček s celkovou sumou 18 mil. Kč. To se mi nezdá na začínající portál špatné, ale nemám vaši několikaměsíční zkušenost a statistiky, které by prozradily víc nejsou.

   Na Mintosu je úvěrů nesrovnatelně více, to bez debat – ale jsou menší co do objemu. Bohužel to zatím není na investici do 500 půjček po minimálních částkách. Ale uvidíme časem.

 2. Dobrý den,

  chci se zeptat, zda stále investujete na Bondsteru a zda byste na něco změnil názor oproti postoji před 10 měsíci.

  1. Hezký den Dalibore,

   na Bondsteru stále jsem a relativně spokojený. Výnos je okolo 8% p.a. spolu s poplatkem jsem někde na 7%. Bondster však má své mouchy, ne že ne – výnosy se bohužel za těch 10 měsíců poměrně snížili a už není tolik půjček s vyšším zhodnocením. Bohužel se ani nezlepšují možnosti diverzifikace a množství úvěrů. Na druhou stranu, úvěry jsou vždy něčím zajištěné a zhodnocení je bez měnového rizika. Potřebovali by nutně další poskytovatele, aby byla nabídka pestřejší. Se 4000+ investory už nejsou úplně malou platformou.

   Ač to tedy říkám nerad, Bondster z mého pohledu trochu stagnuje. Rostou, ale adekvátně neroste nabídka.

   Více tu: https://hoopoo.cz/bondster-investice/

 3. S Bondsterem jsem byl doposud spokojený. Bohužel někteří poskytovatelé mají problém s Garancí zpětného odkupu. Při garanci zpětného odkupu po 30 dnech mám investice v půjčkách po splatnosti 80 dní a více. Firma mlčí, investory neinformuje. Učinil jsem dotaz přímo samotné CEO firmy, zatím bez odpovědi…
  Mintos informuje okamžitě, služby se mi zdají lepší. Chtěl jsem investovat na českém portálu, ale bohužel, zřejmě postupně investování na Bondsteru ukončím.

  1. Jardo, díky za komentář.

   Já jsem na Bondsteru aktivní pouze v CZK a to to jen v úvěrech zajištěných nějakým rozumným LTV. Asi to budu dál držet jako diverzifikaci v Kč. Mrzí mě jen výnosná rezerva, která se ukázala, že je prakticky stejně riziková (=nelikvidní) jako zbytek portfolia.

   Tvůj přístup ale chápu. Informace a komunikace opravdu drhnou, v tomhle bych byl taky rád, kdyby se Bondster výrazně polepšil – jeden blog post týdně a email je nedostačující. Upřímně bych se být jimi výrazněji vykašlal na marketing, respektive bych ho nahradil komunikací která je teď v tuto chvíli alfou a omegou. Dále nevím jestli Mintos není z deště pod okap. Bondster sice nevykupuje, ale pending payments a zasílání od originatorů investorům (chaos v podobě zpětných výkupů, automatického zainvestování za investora, procesních chyb)… uf, nechtěl bych dělat Mintosu účetní. Ale jsou alespoň vidět, to je fakt.

   Uvidíme jak se celý segment bude vyvíjet. Řekl bych, že všude bude něco.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *