Příloha: Infografika, Bondster v číslech

Tato část rozhovoru je zaměřena více prakticky a číselně. Dozvíte se například, jak vypadá typický investor na Bondsteru a jak se chová. Kolik na platformě působí zahraničních investorů. Co je příčinou menšího počtu nabídek v CZK a vyptával jsem se také na vývoj P2P v době krize.

Máte představu o tom, jak vypadá váš průměrný investor?

Samozřejmě, jedná se nejčastěji o muže ve věku do 40 let, ale možná bude pro některé překvapením, že i ženy mají o investování u nás zájem a dnes tvoří už 16 % investorské základny. Průměrný investor u nás proinvestuje okolo 100 tisíc korun. Přibylo ale i menších investorů, kteří budují své portfolio postupně, každý měsíc si například posílají částky v řádech několika tisíců. Někteří z nich už dnes mají statisícová portfolia.

V poslední době jsme svědky toho, že Bondster je aktivní zejména v zahraničí. Jak je to vlastně s aktuálním poměrem českých a zahraničních investorů? Stává se z tohoto pohledu z Bondsteru více zahraniční, než česká platforma?

Když jsem do Bondster v listopadu roku 2018 nastoupila, tak měla naše platforma kolem 4.750 investorů, ze kterých drtivá většina byli Češi, které doplňovalo pár desítek Slováků. Bylo to dáno hlavně tím, že většina nabízených půjček byla v korunách, což nebylo pro zahraniční investory tolik zajímavé. Měsíčně se tehdy na platformě proinvestovalo okolo 20 milionů korun.

Dnes u nás v eurech investuje zhruba polovina českých investorů. Troufám si tvrdit, že když budeme dobře vzdělávat, bude koncem roku 80 % českých investorů investovat také v eurech.

Dnes máme přes 9.000 investorů ze 73 zemí, kteří na platformě měsíčně proinvestují kolem 100 milionů korun. Když se podíváme na nové investory, dnes je z nich více než polovina ze zahraničí, převážně z německy mluvicích zemí, kde je P2P investování zdaleka nejpopulárnější. Mění se tak postupně i struktura investorů, kde nyní více než 20 % představují investoři ze zahraničí.

Jak je eurový trh oblíbený z pohledu českých investorů? Vykazují čeští investoři nějaké specifické chování?

Češi se učí. Musíme jim dávat dostatek informací a vzdělávat je například v měnovém zajištění.

Postupně chápou, že mají rozkládat riziko v P2P mezi poskytovatele i geograficky. Čím více je budeme vzdělávat, tím více u nás budou v eurech investovat. A když jim k tomu ještě dáme jednoduchý nástroj v podobě online směnárny (konverze), tak budou chtít vyšší výnosy, které eurové půjčky přinášejí. Dnes u nás v eurech investuje zhruba polovina českých investorů. Troufám si tvrdit, že když budeme dobře vzdělávat, bude koncem roku 80 % českých investorů investovat také v eurech.

CZK je naopak oproti EUR skromnější tržiště, kde je nabídek dlouhodobě méně. Co je vlastně příčinou tohoto stavu? Je to nezájem českých společností či složitá legislativa?

Obecně lze říci, že nebankovní společnosti působící na českém trhu mají poměrně dobrý přístup k finančním zdrojům, a tudíž nevyhledávají alternativní financování prostřednictvím platforem a pokud ano, využívají tyto zdroje jen velmi okrajově. Situace u zahraničních poskytovatelů je ale často opačná. Nebankovní sektor konkuruje tomu bankovnímu a banky nechtějí nebankovním poskytovatelům půjčovat. Zahraniční společnosti také často nemají možnost vydávat dluhopisy nebo je to pro ně příliš finančně i administrativně náročné. Na lokálních trzích těžko hledají investora a zahraniční investoři pro ně představují příliš vysoké náklady. Je to tedy kombinace vícero faktorů. I přesto se nám loni podařilo přivést na Bondster dva české poskytovatele, kteří rozšířili nabídku pro korunové investory o krátkodobé půjčky.

blank

Jak je to s poplatkovou filozofií? Proč je české tržiště zatíženo 1% poplatkem, zatímco trh s nabídkami v eurech je bez poplatku?

Původně byl poplatek 1 % p.a. z držených investic v CZK i EUR. Naši investorskou základnu tvořili v době uvedení eurových půjček na platformu Bondster a stále tvoří převážně čeští investoři, proto jsme se rozhodli poplatek na eurových investicích zrušit, abychom částečně vykompenzovali náklady na konverzi měn českým investorům, kteří chtějí investovat v EUR.

Existuje procentuální mez portfolia, přes kterou byste nedoporučila investorům v P2P obecně jít?

Investoři považují investice do půjček jako alternativní část investičního portfolia, která doplňuje běžné způsoby investování, ať už jsou to akcie, fondy, dluhopisy, nemovitosti, nebo mnohem konzervativnější produkty jako stavební spoření nebo spořicí účty.

Osobně věřím, že kvalitní investiční platformy by opět krizi ustály.

Investice do půjček obvykle představují 30-40 % investičního portfolia, u zahraničních investorů je to i více, ale je to hodně individuální. Největší český investor u nás má zainvestováno přes 6 milionů korun a více než 500 tisíc eur. Situace na finančních trzích je v poslední době poměrně turbulentní. Očekáváme, že s pádem akcií, dluhopisů a komodit budou investoři hledat další možnosti pro své investice. Už se ukazuje, že s příchodem slabší ekonomické aktivity se stává Bondster stále populárnější, a to hlavně díky konstantním výnosům a v podstatě nulové volatilitě nominální hodnoty půjček.

Řada investorů se po letech ekonomického růstu obává krize. Máte představu jak se s tímto strašákem Bondster, potažmo segment P2P, bude vypořádávat? Obecně často slýchám dva argumenty, které si vzájemně protiřečí. Jednak že lidé si budou půjčovat pořád, ale zároveň dlužníci patří mezi ekonomicky nejohroženější skupiny…

blank

První P2P platforma vznikla v roce 2005 v UK a poslední finanční krizi ustála a funguje dodnes. Samozřejmě zde platí jistá korelace s kreditními trhy a při krizi tak musíme očekávat zvýšení míry nesplácení u půjček i v rámci P2P investic. Investice do půjček jsou rizikové, tím jsme se nikdy netajili a investory na to upozorňujeme a doporučujeme jim pečlivě diverzifikovat nejen v rámci investic na Bondster, ale také v rámci celého investičního portfolia. Osobně věřím, že kvalitní investiční platformy by opět krizi ustály. I během krize z roku 2008 se ukázalo, že investoři ztráceli důvěru v tradiční bankovní domy a naopak na oblibě získaly alternativní způsoby hodnocení jako např. investice do půjček.

Ne nadarmo investoři říkají, že život přeje připraveným. Každý zkušený investor si dobře uvědomuje, že riziko může být také velkou příležitosti. Bondster má dva typy klientů – investory a poskytovatele. Investoři obvykle v době krize omezují své investice, ale bankovní i nebankovní sektor v dobách krize vykrývá výpadky v ziscích firem a příjmech obyvatelstva při propouštění, takže navyšuje úvěrová portfolia a potažmo i potřebu dalšího financování. Při zvýšení poptávky o financování ze strany poskytovatelů by následně vzrostla také úroková sazba nabízená na půjčkách investorům, což bude opět motivovat investory k investování. V podstatě jde o základní pravidlo poptávky a nabídky, kde Bondster spravuje trh, na kterém dochází k jejímu vyrovnání.

Platí, že P2P je lákadlo hlavně pro začátečníky kvůli své relativní jednoduchosti?

Máte naprostou pravdu, investice do půjček jsou velmi jednoduché a hlavně velmi jednoduše dostupné. Vše zařídíte online z pohodlí domova. Částky k investici si můžete nastavit podle svých možností, u nás od 100 Kč a 5 EUR. Zajímavé je, že investování do půjček začíná být oblíbené také mezi studenty, kteří již mají své příjmy z brigád nebo různých „part-time“ jobů a chtějí si zkusit často úplně poprvé investovat.

Investoři často vnímají jako nejdůležitější diverzifikaci, to je tak často komunikované téma v souvislosti s investicemi, že si ho opravdu všichni zapamatovali a snaží se tím řídit. U nás lze velmi jednoduše a kvalitně diverzifikovat i bez velkých znalostí.

V tomto máme ohromnou výhodu oproti tradičním investičním nástrojům, můžete diverzifikovat na jednom místě dle země, poskytovatele, dlužníka, typu půjčky, zajištění, splatnosti i měny.

Děkuji Janě Mückové za rozhovor. Těším se na vaše komentáře.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *