Bondster – červencové novinky, portfolio po 9 měsících

Počátkem června tohoto roku Bondster oslavil své první narozeniny. Česká platforma za rok své existence udělala poměrně velký kus práce. V tomto článku bych chtěl navázat na svou předchozí recenzi a doplnit některé postřehy a zkušenosti, které jsem sesbíral za posledních 9 měsíců.

Nejdříve však něco ke statistikám a posledním novinkám na tržišti.

Počet investorů za poslední rok přesáhl číslo 4000, objem půjček pak 170 milionů korun. První cíle platformy Bondster byly dle rozhovoru s Filipem Čermákem mnohem vyšší. Nicméně i tak lze beze sporu konstatovat, že start portálu je velmi úspěšný, roste zajímavým tempem a to i bez astronomických nákladů za marketing. Průměrný čistý roční výnos všech investorů je někde na hranici 9,2%.

Bondster - statistiky.

Poslední novinky na tržišti

Perpetuitní úvěry

Poskytovatel Yaris ve spolupráci s platformou Bondster nedávno představil nový koncept perpetuitních úvěrů. Investiční horizont je na dobu neurčitou. V případě dobré platební morálky je úvěr neustále automaticky o měsíc prodlužován a v případě nesplácení se lze vyvázat skrze garanci vykoupení, případně vystoupit zdarma (každých 6 měsíců).

Perpetuitní/ nekonečné úvěry na Bondster.

První zveřejněné úvěry mají zhodnocení 8% p.a., což se mi osobně zdá jako velmi zajímavé. Ještě zajímavější je, že dva z těchto úvěrů mají LTV nižší, než 20%, konkrétně 12,3 a 5,6%.

Je třeba mít na paměti, že výnos snižuje poplatek 1%, avšak investice jsou bez měnového rizika. Osobně se mi tato novinka velmi líbí. Tím spíše, že s ní přišel jeden z menších poskytovatelů. Už po dvou dnech lze konstatovat, že je o tento typ úvěrů vysoký zájem. Jediné z čeho mám trochu strach, že výnosy se budou do budoucna snižovat.

Tento trend je ostatně patrný na celém tržišti.

Leo Express

Druhou, o trochu rozporuplnější novinkou je zveřejnění úvěru pro Leo Express se zhodnocením 9,1% ročně. Tento úvěr je ze strany Bondsteru poměrně dost propagován a poslední zprávy o společnosti vypadají dobře. Mnoho investorů na fóru či Facebooku však argumentuje vysokou zadlužeností. Částka 10 milionů a úrok také budí podezření, zda si Leo Express nemůže půjčit jinde a výhodněji. Informace za rok 2017 také nejsou úplné.

Bondster a Leo Express.

Za zmínku stojí, že délka úvěru je na Bondsteru jedna z těch kratších (22 měsíců), spláceny budou pouze úroky, celá jistina až v roce 2020. Podmínky tedy částečně nahrávají investorovi k uplatnění garance / realizaci předčasného výstupu z investice.

Promokód aktuálně není k dispozici.

Moje strategie na Bondsteru

Po 9 měsících na Bondsteru se moje strategie už trochu ustálila. Z hlediska rozložení participací jsem opatrnější, 50% částky mám uloženo v úvěrech s garancí vykoupení, likvidity či obojím. Pokud je nabízenou možností pouze vystoupení z investice, jdu s LTV pod 50%. Kromě toho jsem se přistihl, že si v kombinaci s dlouhodobými úvěry často hlídám věk dlužníků.

Aktuálně si vedu nějak takto:

Bondster - dashboard.

Výnosnost 8,76% patří spíše mezi podprůměr tržiště. Moje průměrná výše participace je cca 350 Kč. Reálně se pohybuji v rozmezí od 200 Kč po 1000 Kč, podle toho, jak se mi která příležitost líbí.

Bondster jako doplnění Mintosu

Bondster mi docela dobře slouží, jako náhrada za nefunkční CZK trh na Mintosu. Ten se stále bohužel ani po více jak 1,5 roce pořádně nerozjel, respektive poptávka tam vysoce převyšuje nabídku.

Mintos a nové úvěry na CZK trhu.
Nové úvěry na CZK trhu.

Úvěry na Mintosu se pohybují v horizontu 1 – 3 měsíců. Likvidita je teoreticky mnohem lepší, nicméně je mnohem náročnější v dlouhodobém horizontu rovnoměrně uspokojit poptávku všech investorů. Zvláště, pokud se zapojují i ti z jiných zemí. Tahounem za posledního půl roku je společnost Creamfinance, která CZK tržišti tvoří přes 85% měsíčních objemů.

Na fóru jsem si všiml, že spousta lidí využívá Bondster podobným způsobem jako já. Pochopitelně je nutné počítat s poplatkem 1%. Teoreticky lze se štěstím na Mintosu investovat s vyšším výnosem a kratším horizontem, na druhou stranu je otázka, zda se to povede se 100% kapitálu. Spíš o tom pochybuji.

Diverzifikace na Bondsteru je obtížná

Platforma Bondster v současnosti sdružuje 4 poskytovatele úvěrů, přičemž nejaktivnější z nich je Acema. Zastoupení ostatních poskytovatelů bohužel zatím není tak četné, aby mohl investor smysluplně diverzifikovat.

Přidávám k dobru příklad z mého účtu. 62 ze 72 participací je od poskytovatele Acema. Z hlediska uložených financí se jedná 77% portfolia.

Bondster a diverzifikace.

Velmi pravděpodobně nejsem výjimkou. K vyváženějšímu portfoliu je potřeba navyšovat podíly u menších poskytovatelů. To často smysluplně nelze, pokud si člověk stanoví strategii a nechce ji porušovat. Na druhou stranu, jsem jen drobný investor, takže mě aktuální stav věcí nijak zvlášť netrápí a nepotřebuji mít graf pro klid duše rovnoměrně vybarvený. K Bondsteru využívám i další alternativy a snažím se je balancovat jako celek.

Nicméně, diverzifikace v rámci Bondsteru (jakožto pouze jedné platformy) může být docela obtížná a dovedu si představit, že to někomu může vadit. Pro portál bude v nejbližší budoucnosti nalezení dalších poskytovatelů a partnerů klíčové.

Kromě počtu nebankovek je Bondsteru často vytýkáno málo investičních příležitostí. Úvěry přibývají v jednotkách týdně a situace je tu naprosto odlišná od jiných tržišť typu Mintos či Twino. Bondster má ve svém repertoáru především dlouhodobější nabídky, často v řádu několika desítek měsíců a jedná se o úvěry většinou nesrovnatelně vyšší, než na zmíněných tržištích.

To má pochopitelně pro investory mnoho dopadů.

  • Nemohou investovat do stovek úvěrů po minimálních částkách.
  • Musí přemýšlet v delším horizontu, než pár měsíců.
  • A spíše než využívat AI k hromadnému nákupu, je potřeba si pročíst nějaká data a pak se rozhodnout.

Tak jako tak, bych Bondsteru méně četnou nabídku tolik nevytýkal, spíše ji beru jako charakteristickou součást tržiště. Vklad se dá pochopitelně rozdělit i po menších částkách do mnoha participací, ale je potřeba se obrnit trpělivostí a jít na to postupně.

Postřehy k uživatelskému rozhraní

Rok od založení portálu se vlastně uživatelské rozhraní příliš nezměnilo. Některé věci by přitom dle mého názoru zasloužily pozornost.

Dojde-li například k předčasnému vykoupení úvěru, investoři nevidí proč tomu tak je a zpětně nevidí ani o jaký úvěr šlo. Kromě čísla tu neexistuje žádná historie, žádný sloupeček “ukončené” v sekci moje investice.

Bondster a úpravy uživatelského rozhraní.

Osobně také trochu postrádám hlubší statistiky (počet úvěrů s garancí, bez ní, průměrné LTV, nějaký ten graf apod.). Pravda, není to nic nepostradatelného. Když se však podívám na zahraniční platformy, ty se rozvoji funkcí věnují v daleko větší míře, než ty české.

S nárůstem objemu uživatelů totiž dává každá maličkost smysl. Její efekt se projeví v tisícinásobcích.

Promo kód, +1% k investicím do 90 dní

Pokud vás platforma zaujala, můžete využít promo kódu a získat 1% navíc z proinvestované částky a to po dobu 90 dní. Kód má tvar 01451 a je platný do konce roku 2019. Při kliknutí na tlačítko by se měl promo kód automaticky propsat do registrace.

Jen malé upozornění – bonus není započten pro částku, kterou investor použije na produkt výnosná rezerva (úvěry se zhodnocením 3,9%).

Registrovat se na Bondster

Více informací o promo akci.

Závěr

Některé věci v článku možná zazněly trochu kriticky, nic to ale nemění na tom, že Bondster dle mého názoru funguje docela dobře. Důležitým krokem však bude nalezení dalších poskytovatelů. Tím platforma vylepší možnosti diverzifikace, zlepší rozmanitost nabídky a zvýší množství půjček. To se pochopitelně projeví na straně investorů vyšší investovanou částkou.

Abych článek uzavřel optimisticky, na Bondsteru se mi líbí, že hledá netradiční koncepty a nebojí se jít nevyšlapanou cestou. Například novinka ve formě “nekonečných” participací se mi velmi líbí. Přitom všem usiluje o transparentnost, etiku a v tom, co funguje napodobuje úspěšné evropské platformy.

Podobný koncept u nás dlouhou dobu chyběl. To, zda bude úspěšný, ukáže až čas. Bondster má nakročeno dobře, cesta je však ještě dlouhá a nezbývá, než popřát hodně štěstí.

Poslat článek na výlet. Sdílet!